11:46 14.05.2018

Õppekäik ettevõtetes Elvior ja BCS Itera

Õppekäik ettevõtetes Elvior ja BCS Itera 4.mail k.a käisid MISK õppekava tudengid õppekäigul. Meid võõrustasid tarkvara funktsionaalse testimise automatiseerimiseks vajalike töövahendeid ja teenuseid arendav ettevõte