Heli Preismann, 8

Minu seotus LVRKKga ulatub aastasse 1999, kui alustasin õpinguid selles koolis sotsiaaltöö erialal. Olime esimene lend, kellel võimalus omandada rakenduskõrgharidus. Haridustee jätkus Tallinna Ülikoolis magistriõppes kunstiteraapiate erialal, mille tulemusena olen tänaseks terviseteaduste magister, loovterapeut ja draamaterapeut. Rääkides oma haridusteest – olen kindlasti elukestev õppija ja uudishimulik eneseavastaja. Minu praeguseid valikuid on paljuski mõjutanud varasemad õpingud Tallinna Psühhodraama Koolis draama rakendaja erialal ja ANDRASes andragoogi erialal, samuti Imago suhteteraapia üheaastane kursus ja loovteraapia täiendõpe eakatega. Loovterapeudina olen osalenud mitmel aastal viie rütmi tantsu pikal kursusel. Arvan, et pidev enesetäiendamine hoiab üleval minu sisemist väge, potentsiaali ning tasakaalustab mõtteid, emotsioone ja füüsist.

Praegu olen LVRKKs külalislektor sotsiaaltöö erialal õppivatele üliõpilastele. Minu pädevuses on õpetada aineid „Loovtegevused“ ja „Loovteraapiate alused“, luues õppijates eeldusi loovuse määratluste omandamiseks. Minu arvates on need ained igati vajalikud meie tööprotsessi ja igapäevaelu kujundamisel. Loovus peitub ju meis kõigis ja loovuse abil on võimalik kõigil oma elukvaliteeti  juhtida. Näen üliõpilaste meeleolust ja tagasisidest, et need ained sobivad ideaalselt ka tunniplaani, tuues koolipäevadesse erinevaid loovaid harjutusi, lähtekohti ja liikumisi.

Külalislektoriks olemine ei ole minu ainus tegevus ja väljund, neid on veel mitu. Neli aastat olen teinud loovteraapiat noortega Jõhvi Noorte Rehabilitatsioonikeskuses, samuti olen mitmendat aastat loovterapeut Rakvere Haigla ja OÜ Corrigo rehabilitatsioonimeeskonnas. Oma draamaterapeudi teadmisi on mul suurepärane võimalus jagada Tallinna Ülikooli täienduskoolitustel. Tajun aina enam loovteraapia vajalikkust inimese tervenemisel ja ka teadlikkust sellest.

Ja veel igapäevatoimetustest – olen jõudnud oma elus väga tähtsa verstaposti juurde. Ellu on kutsutud hubane loovuse pesa nimega Lauli Loovstuudio. www.lauliloovstuudio.ee ja www.facebook.com/lauliloovstuudio. Selline loomisega tegelemise koht on olnud minu unistustes juba pikka aega ja nüüd on see reaalsuseks saanud.

Tegevused stuudios on käima läinud, kõike seda on märgatud ning mind on pärjatud Kadrina valla 2014. aasta tegija tiitliga. Olen tõesti väga tänulik tunnustuse eest.

Stuudio tegevus number üks on keraamikakursused, kuid võimalusi õppida uusi käsitööalaseid tehnikaid on erinevaid, ja olgem ausad, väga huvitavaid. Populaarseks on muutunud stuudio ka loengute, sünnipäevade ja koolituste korraldamise kohana.

Stuudio on ka ideaalne loovteraapia läbiviimise koht, olemas on isegi 12 Aafrika trummi ehk djembet. Peaaegu ükski lapse ei lahku stuudiost, enne kui on ka trummidel ennast tunnetanud ja väljendanud. Kuna Lauli Loovstuudio nimi tuleneb osaliselt endisest kohanimest ja teisalt sõnast laul, siis on just laul ja muusika need, mis on veel minu elus tähtsal kohal. Olen laulnud 15 aastat regilauluansamblis Kadrina Kadrid ja valmistanud ise kaks suurepärast pilli – väikekandle ja harfi. Harfi harjutamine on minu selle suve plaanides esmajärjekorras, sest vahel on tore stuudio külalistele hingekosutavat muusikalist vahepala pakkuda.

Elu on pakkunud mulle suurepäraseid võimalusi osaleda erinevates programmides ja projektides. Ikka selleks, et teha ise oma elu mitmekülgsemaks ja kasvatada oma empaatilisust ja teadlikkust. Siinkohal märgin ära võimaluse sotsiaaltöö tegijatele. See on rahvusvaheline CIF programm, mille kaudu on võimalik minna teise riiki ja saada osa sellest, kuidas tehakse seda tööd (sinu töölõiku) seal. Olen osalenud 2004. aastal Itaalia ja 2012. a Sveitsi programmis ning soovitan igati teistelegi. Samuti olen olnud majutaja ja programmi koordinaator osalejale Saksamaalt. http://www.cifestonia.info/. Ka LVRKK on programmi partner ja infot saab küsida minu käest, kuna olen ka CIF Estonia juhatuse liige.

Veel olen tegev Eesti Loovteraapiate Ühingus http://www.loovteraapiad.ee/ kui registreeritud loovterapeut, draamaterapeut.

Tegevus ühingutes ja osalemine projektides on viinud mind kokku kolleegidega erinevatest riikidest, kellega koos olen läbi viidud mitmeid rahvusvahelisi noortele mõeldud projekte. Kõik need kogemused on andnud juurde enesekindlust ja usku minu tänastele tegemistele. Reisides ja kohtudes erinevate inimestega kasvab võime aktsepteerida erinevusi ning vaatad elule hoopiski teise pilguga.

Arvan, et inimene on loodud olema õnnelik ja seega pakun ka oma tegevustes osalejatele võimalusi ja tegevusi, mis teevad meid natukenegi õnnelikumaks ja paremaks.

Heli Preismann

Kommenteerimine on suletud