Kodulugu

Ajalehe kümnendas numbris läheme koduloo rubriigis kooli raamatukokku. Arvutiõpetaja Heiki Koov tutvustab raamatutest leitud templeid. Kuna raamatud on siia jõudnud mitmetest teistest koolidest ja meie kool on kandnud erinevaid nimesid, siis on ka tekstid templitel kohati väga omapärased.

Ajalehe üheksandas numbris läheme Virumaa Teataja artiklitega seekord Teise maailmasõja aegadesse. Arvutiõpetaja Heiki Koov on kokku kogunud Saksa okupatsiooni ajal (1941-1944) meie koolist avaldatud artiklid.

Ajalehe kaheksandas numbris esitas Heiki Koov kokkuvõtte aastatel 1940-1941 maakonnaajalehes Virumaa Teataja/Punane Virumaa avaldatud artiklitest (kokku 21), kus on juttu meie koolist või teistest kodumajanduskoolidest.

Ajalehe seitsmendas numbris esitas Heiki Koov kokkuvõtte aastatel 1951-1960 maakonnaajalehes Punane Täht avaldatud üheksast artiklist, kus on juttu meie koolist.

Ajalehe kuuendas numbris oli kaks pikemat kodulooteemalist juttu:

Ajalehe viiendas numbris oli kaks pikemat koduloolist artiklit:

Heiki Koov kirjutas kokkuvõtte aastatel 1961-1970 maakonnaajalehes Punane Täht avaldatud artiklitest (kokku 25), kus on juttu meie koolist.

Hille Feodorova pani kirja oma meenutused õpetajaametist Mõdriku koolis aastatel 1968 kuni 1989 (pdf, 3 lk):

  • Esialgu pedagoogilise kabineti juhataja, esteetika- ja ateismialuste õpetaja.
  • Hiljem lisandusid vene keele ja erialase vene keele tunnid + klassijuhatamine.
  • Alates aastast 1985 oli õppealajuhataja.


Hille Feodorova koos õpilastega.

Ajalehes nr. 4 oli kaks artiklit:

Ajalehes nr. 3 oli kaks artiklit:

Mõlemad artiklid on paigutatud ühele lehele.

Ajalehes nr. 2 oli üks artikkel:

Ajalehes nr. 1 oli üks artikkel:

Lisa kommentaar