/Arendustöö
Arendustöö 2018-06-11T17:13:16+00:00

Lääne- Viru Rakenduskõrgkooli uurimis- ja arengusuunad ning arendustegevust toetavad koostööprojektid

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis on kokku lepitud prioriteetsed uurimis-ja arengusuunad kogu koolile ja igale valdkonnale eraldi, millest lähtuvalt valivad üliõpilased ja õppejõud oma lõpu- ja magistri- ja doktoritööde teemad. Rakenduskõrgkooli õppejõudude uurimis- ja arendustegevus ning projektitöö on toimunud vastavuses Lääne- Viru Rakenduskõrgkooli uurimis- ja arendustegevuse prioriteetidega milleks on:

  • koostöövõrgustike arendamine (üliõpilaste praktikakohad, praktika mudelite võrdlus, ettevõtlus ja innovatsioon jne);
  • regionaalsetest vajadustest lähtuvad rakendusuuringud sotsiaaltöö klientide toimetulekuprobleemidest suunamaks muutusi teenuste optimeerimiseks;
  • ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine;
  • paindlikud õppimisvõimalused ja elukestev õpe;
  • õppekavade arendus vastavalt piirkonna vajadustele ja õppetöö kvaliteedi tagamine;
  • õpilaste ja õpetajate rahvusvaheline mobiilsus.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis töötavad uurimis- ja arendustegevuse suunad välja kooli juhtkond koostöös õppetoolidega, kooli nõukoguga ning tööandjate ja kohalike omavalitsuste esindajatega. Seega on arengusuundade väljatöötamises osalenud kooli kogu akadeemiline personal ja välised huvipooled. Uurimis- ja arendustegevuse prioriteedid on osa kooli arengukavast.