BeSt 2018-06-21T09:10:40+00:00

BeSt

Programmi BeSt tulemusena tugevneb kõrgkoolides e-õppe vahendite ja võimaluste kasutamise ning pideva edasiarendamise toel taseme- ja täiendusõppe kvaliteet ja õppe mitmekesisus, mis aitab kaasa õppijate mobiilsuse kasvu saavutamisele ning õppe kättesaadavuse paranemisele Eesti erinevates regioonides.

Programmi alaeesmärkideks on:

  • Kvaliteedinõuetele vastav ja rahvusvaheliselt tunnustatud e-õppe sisu, mis toetub võõrkeelsetele ja eestikeelsetele e-kursustele ning interaktiivsetele õpiobjektidele;
  • Ühtne e-õppe tugisüsteem, mis toetub regionaalsete e-õppekeskuste ja haridustehnoloogia võrgustiku arendusele;
  • E-õppe kvaliteedisüsteemi edasiarendamine;
  • E-õppe alase informatsiooni laialdasem levik kõrgkoolides ja ühiskonnas tervikuna.