EURASMENT 2018-06-11T17:13:11+00:00

EURASMENT

LEONARDO DA VINCI ARENDUSPROJEKT  EURASMENT

Algus oktoober 2006, lõpp september 2008

Rahastab Leonadro da Vinci programm
Projekti algatas CIEP- CR2i prantsusmaalt
Meie koolist osaleb 5 inimest
EURASMENT: üldise Euroopa ametialase profiili juurutamine (keskmiste ja väikeste ettevõtete juhiabid) läbi koolitusprogrammide partnermaades.
Juhiabid peavad olema mitmekülgsed ning omavad juhtimis-, äri- ja raamatupidamisalaseid vilumusi. Juhtpartner on MEN CIEP- CR2i Prantsusmaalt. Partnerid on veel Kreekast, Eestist, Saksamaalt, Suurbritanniast, Portugalist, Rumeeniast, Itaaliast ning Poolast.

Sekretäri/juhiabi ameti tähtsust tänapäeva majanduse/ettevõtte arengus väärtustavad kõik Euroopa riigid. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa Liidu majanduse edasiviiv jõud. Nimetatud ettevõtted vajavad kõrgetasemelise ettevalmistusega keskastmejuhi tasemel sekretär/juhiabi, kelle ametialased oskused sisaldavad juhtimist, rahvusvahelist kaubandust, IT-d ja raamatupidamisalaseid kompetentse. Järjest tihenev konkurents motiveerib paljusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid suurendama oma konkurentsivõimet, laiendades oma tegevust rahvusvahelisele tasandile. Rahvusvahelise kaubavahetuse osakaal majanduses viitab vajadusele töötajate järele, keda on koolitatud toetama oma tööga väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhte/ juhte-omanike, kes on sageli head ettevõtjad, kuid mitte alati head administraatorid. Prantsusmaa poolt algatatud projekt EURASMENT on ellu kutsutud eeltoodud vajadustest lähtuvalt. Projekti eesmärk on välja töötada ja juurutada sekretär/juhiabi kvalifikatsioon, mida tunnustatakse Euroopa tasandil. Iga projektis osaleva riigi tarbeks töötatakse välja spetsiifiline õppekava. Sekretäride koolitamine Eestis kestab üldjuhul kaks aastat. Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis on võimalik omandada kutseharidus sekretäritöö erialal kahe aastaga ning käesoleval hetkel arendatakse välja antud projekti raames juhiabi õppekava rakenduskõrghariduse tasandil.
Juhiabi kvalifikatsiooni rahvusvaheline dimensioon eeldab nii võõrkeelte kui ka interkulturaalseid oskusi. Projekt garanteerib juhiabi kvalifikatsiooni läbipaistvuse ning võrreldavuse ja aitab edendada kutseõppe ja tööle rakendumise alast mobiilsust.