FITIM 2018-06-11T17:13:11+00:00

FITIM

Rahvusvahelise FITIM haridusplatvormi arendamine

FITIM ( Food Industry and Trade International Management) on uus õppekava, mille järgi koolitatakse toiduainetööstuse ja kaubanduse spetsialiste esialgu Eesti ja Soome tarbeks ning edaspidi Läänemere regiooni ja lõpuks ka rahvusvaheliste turgude tarbeks laiemalt. Laurea Rakenduskõrgkool Soomest koos Lääne- Viru Rakenduskõrgkooliga  Eestist, arendavad välja ühisõppekava. Õppekava arendamisest võtavad osa lisaks veel suured toiduainetööstuse, logistika ja kaubanduse ettevõtted, samuti ka mitmed ametiasutused.
Üliõpilane, kes õpib antud õppekava alusel, alustab oma õpinguid kohalikus kõrgharidust pakkuvas õppeasutuses. Järgnevad õpingud ning praktika toimuvad välisriigis. Nii kodu kui välisriigis õppimine sisaldab õppemooduleid, mis on välja töötatud spetsiaalselt selle õppekava jaoks ning mida pakutakse inglise keeles.
FITIM hariduslik programm koosneb osalevate haridusasutuste õppemoodulitest, tänu millele on võimalik pakkuda õppijale laiahaardelisemat haridust.
Loodav õppeprogramm on ainulaadne, sellist ei pakuta Eestis ega Soomes. Läbiv idee õppekava väljatöötamisel on ühendada kahe riigi õppeasutuste kompetentsid ühtseks haridusstruktuuriks, mida juurutatakse samaaegselt erinevate maade kõrgkoolides. Programmis kasutatakse õppekeelena inglise keelt, et võimaldada üliõpilaste vahetust ja valmistada neid ette töötamiseks rahvusvahelises keskkonnas.
FITIM programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) ja projekt rakendub INTERREG III A programmi raames Lõuna- Soomes ja Eestis. Lisaks rahastavad programmi veel Soome Haridusministeerium, ettevõtted ja teised osalevad institutsioonid.