Innocare 2018-06-21T09:11:09+00:00

Innocare

Rahvusvaheline koostööprojekt “Innocare” on suunatud kodudes elavate eakate inimeste elukvaliteedi parandamisele ning nende turvalisuse suurendamisele kasutades uuenduslikku tehnoloogiat.
Projekti tulemusena soovime parandada eakate inimeste, professionaalsete hooldustöötajate ning omastehooldajate teadmisi uuenduslike elektrooniliste toodete ja teenuste kasutamise osas eakate koduhoolduses.
Projekti esimeses etapis viivad projektis osalevad teadusasutused läbi uuringu erinevate tehnoloogiliste lahenduste kohta, mis on praegusel hetkel omavalitsuste ja perede jaoks kättesaadavad eakate koduhoolduses Eestis, Lätis ja Rootsis. Samuti analüüsitake projektis piirkonnas asuvate omavalitsuste ning eakate valmisolekut uuenduslikke tooteid ja teenuseid igapäevaselt kasutada (N: häirenupu teenus, elektroonilised kukkumis- ja liikumisandurid, elektroonilised ravimikarbid jne).
Teises etapis valitakse välja kõige sobivamad tooted ja teenused ning toimub nende testimine projektis osalevates omavalitsustes 12 kuu jooksul.
Kolmandas etapis tehakse testitulemustest kokkuvõtted ning koostatakse innovatiivsete toodete ja teenuste kasutamise tasuvusanalüüs eakate koduhoolduses.
Samuti korraldatakse projekti käigus erinevaid koolitusi professionaalsetele hooldustöötajatele, omastehooldajatele ja eakatele ning partnerite omavahelisi õppereise Skandinaavia ja Balti riikidesse.
Projekt kestab alates novembrist 2011 kuni detsembrini 2013 ning selle kogueelarve suuruseks on 806 972 eurot. Projekti algatajaks ja juhtpartneriks on Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž. Projektis osalevad partneritena veel Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Rakvere Linnavalitsus Eestist, P.Stradinši nimeline Läti Ülikooli Meditsiinikolledž, Ape Vallavalitsus ja Cesise Sotsiaalagentuur Lätist ning Nacka vald Rootsist.
Projekti elluviimist rahastab Kesk-Läänemere INTERREG IV A Programm.
Partnerid:
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, projekti juhtpartner
https://www.tlu.ee/rakvere
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
www.lvrkk.ee
P.Stradinši nimeline Läti Ülikooli Meditsiinikolledž
www.psk.lu.lv
Rakvere Linnavalitsus
www.rakvere.ee
Cesise Sotsiaalagentuur
www.cesis.lv
Ape Vallavalitsus
http://www.apesnovads.lv/
Nacka Vallavalitsus
www.nacka.se

Koordinaator
Hille Ainsar
✍  hille@lvrkk.ee

Uurimisgrupi juht
Anu Varep
✍  anuvarep@lvrkk.ee