///KÕ õppekavade arendamine
KÕ õppekavade arendamine 2018-06-21T09:11:31+00:00

Uute koostöömudelite rakendamine kaubandusökonoomika õppekava arendamisel

PROJEKTI RAHASTAMINE

03.08.2010

Sihtasutus Archimedes rahuldas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli poolt 06.05.2010 esitatud  taotluse projektile „Uute koostöömudelite rakendamine kaubandusökonoomika õppekava arendamisel.“
Projekti kogumaksumus on 2 213 146 krooni, millest ESF toetus on 2 102 489 ja omafinantseering 110 657 krooni.

Projekti eesmärk on uute koostöömudelite rakendamine kaubandusökonoomika õppekava arendamisel, et valmistada ette kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, kelle teadmised ja oskused võimaldavad ettevõtetel orienteeruda kõrgema lisaväärtusega toodete ja teenuste pakkumisele nii Eestis kui ka Läänemere piirkonnas.

Projekti käigus töötatakse välja kaubandusökonoomika õppekavasse kategooria juhtimise moodul koos uudse praktika mooduliga ning kaks kategooria juhtimisega seotud täiendusõppekava. Õppekava arendamisel kategooria juhtimise osas on projekti kaasatud välisekspert PhD Brent McKenzie ja konnektiivse praktika mudeli rakendamisel on eksperdiks meie kooli rektor PhD Helle Noorväli.
Projekti partnerid: Rimi Eesti Food AS, Järva Tarbijate Ühistu, Eesti Tarbijateühistu Keskühistu, A-Selver AS ja Eesti Kaupmeeste Liit (kaasatud isikuna).

Taotletav projekt ja erinevate partnerite sh välisspetsialistide osalemine selles ning seeläbi rahvusvahelise kompetentsi jõudmise tagamine nii tööandjate kui ka koolitajateni ja uute koostöömudelite kasutuselevõtt (sh konnektiivse praktikamudeli) Category Management’i mooduli loomisel annab selleks aga hea võimaluse. See omakorda peaks eeldatavasti tagama kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistuse ja erialaste teadmiste omandamise.

Projekti raames on valminud raamatud “Kategooria juhtimine kaubanduses” ja “Praktikakorralduse käsiraamat” (kehtis kuni 31.08.2014). Hetkel kehtiv praktikakorralduse käsiraamat.