LVRKK Digilabor 2018-06-11T17:13:11+00:00

Digilabor

Projekti nimi: Lääne- Viru Rakenduskõrgkooli tarkvaraarenduse ja digilahenduste õppelabor
Projekti alguskuupäev: 01.09.2014
Projekti lõppkuupäev: 31.10.2015
Projekti eesmärk: Projekti otsene eesmärk on renoveerida ja sisustada kaasaegne tarkvaraarenduse ja digilahenduste õppelabor.
Õppelabori renoveerimine ja sisustamine aitab LRVKK-l saavutada järgmiseid alameesmärke:
• tõsta hariduse kvaliteeti,
• mitmekesistada õppe võimalusi sh praktilist väljaõpet,
• viia läbi täiendus- ja ümberõpet ja rakendusuuringuid,
• katsetada väljatöötatud tarkvaralahendusi,
• parandada õppe- ja töökeskkonda,
• edendada rahvusvahelist koostööd.
Rahastus: Meede „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine”
Alameede „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur”
abikõlbulik kulu 150 000 eurot
Projektijuht: Heli Freienthal
IT-valdkonna juhtiv lektor
heli@lvrkk.ee
Meediakajastus: Virumaa Teataja 10.09.2014  “Järgmisel sügisel alustab Mõdrikul tööd modernne digilabor
ML Novator OÜ 20.11.2015 “ML arvutid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis
Virumaa Teataja 21.11.2015 “Rakenduskõrgkool sai ultramoodsa digilabori
Mõdriku Teataja nr 9, sügis-talv 2015/2016 “Lõppes tarkvaraarenduse ja digilahenduste õppelabori renoveerimine ja sisustamine