///LVRKK õppeinfrastruktuuri kaasajastamine
LVRKK õppeinfrastruktuuri kaasajastamine 2018-06-21T09:11:33+00:00

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti nimi:
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Rahastaja: SA Archimedes

Käesoleva projekti üldiseks eesmärgiks on kaasajastada LVRKK õppeinfrastruktuuri, et tõsta rakenduskõrgharidusõppe kvaliteeti.
Projekti otseseks eesmärgiks on klassikalisest tavaõppeklassist välja arendada kaasaegsete videokonverentsi võimalustega 20 õppekohaga õppeklass. Videokonverentsi lahendusega õppeklassi sisustamine võimaldab (üli)õpilastel lektoriga silmast silma kohtuda ilma füüsilise kohalolekuta. See annaks LVRKK-le võimaluse teha laiemat koostööd külalisõppejõududega ja oma ala spetsialistidega, et kasutada parimat olemasolevat kompetentsi, misläbi paraneb tasemeõppe ning täiendusõppe kvaliteet.
Videokonverentsi võimalustega klassiruumi sisustamine aitab LVRKK-l saavutada järgmiseid alameesmärke:
– parandada hariduse kvaliteeti,
– mitmekesistada õppe võimalusi,
– hoida kokku rahalisi ressursse,
– edendada rahvusvahelist koostööd.
Videokonverentsist on tänapäeval kujunenud üks loomulik õppetöö osa, mida kasutatakse üha enam õppetöö ja loengute läbiviimisel. Videokonverentsi võimalusi planeeritakse LVRKK-s kasutada järgmiselt:
1.Loengukursuste, seminaride, praktikumide, videotreeningute läbiviimiseks. Sõlmitakse kokkulepe lektoriga mõnest teisest õppeasutusest, kes viib läbi ühe loengukursuse LVRKK-s. Eelläbirääkimised on toimunud Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõududega. Lisaks lektoritele planeeritakse organiseerida seminare ja ühisarutelusid ettevõtjatega, et viia üliõpilased kokku praktikutega. Planeeritud on esimesel aastal 10-15 videokursuse, järgmistel aastatel kuni 30 korraldamine.
2.Ühisloengute ja –arutelude läbiviimine koostöös partnerkoolidega. Välisõppejõudude kasutamine loengute läbiviimisel. 2008. aastal valmis koostöös Laurea Rakenduskõrgkooliga projekti FITIM (Food Industry and Trade International Management) raames ühisõppekava erialal „Toiduainetööstuse ja kaubanduse rahvusvaheline juhtimine“, mille järgi koolitatakse toiduainetööstuse ja kaubanduse spetsialiste Eesti ja Soome tarbeks. Videokonverentsi olemasolu annab võimaluse korraldada Soome ja Eesti üliõpilaste ühisseminare.
Toimumise aeg:
01.02.2012-31.12.2012

Projekti administreerimine

Projektijuht
Daniel Vladimirov
☏ +372 329 59 63
✍  daniel@lvrkk.ee

Projekti raamatupidaja
Milvi Idavain
☏ +372 329 59 53
✍  milvi@lvrkk.ee