///LVRKK praktikasüsteemi arendamine
LVRKK praktikasüsteemi arendamine 2019-03-06T11:39:39+00:00

Rahastuse sai projekt: LVRKK praktikasüsteemi arendamine”

Projekti käigus tehakse ettevõtetega koostööd kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolituse, õppejõudude ettevõtetes ja asutustes stažeerimise ning praktikute õppetöösse kaasamise osas. Projekti tulemusena luuakse kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele võimalused kaasajastada oma teadmisi ja oskuseid vastavalt ettevõtete parimale praktikale ning ettevõtetele koolitatakse nende ootustele vastavaid spetsialiste.

Projekti periood: 01.01.2019 – 31.12.2020

Projekti tegevused:

  • kooli ja ettevõtte poolsete praktikajuhendajate koolitus
  • praktikute kaasamine õppetöösse
  • õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures

Projektist saavad kasu tööandjad, tööandja poolsed praktikajuhendajad, õppejõud ja teised õppeasutuste töötajad, kes on seotud õppijate praktikaga.