MEET 2018-06-21T09:11:59+00:00

MEET

MEET on üks Leonardo Da Vinci innovatsiooni ülekande projekte, mis on  valitud Itaalia riikliku agentuuri poolt 2009                   aastal, et viia ellu uuendusliku koolitusvõimalusena Business Game ning tuua see kõrghariduse tasemelt  kutseõppe tasemele (Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 4-5).

Business Game on ühe grupi ekspertide poolt kavandatud tarkvara ja põhineb simulatsiooni protsessil, mille käigus virtuaalsed ettevõtted tegutsevad tugeva konkurentsiga turul. Projekti koordineerib kahe aasta jooksul (okt 2010- sept 2012 ) L.Luzzatti nimeline keskkool. Projektis on 14 partnerit kaheksast Euroopa Liidu riigist. Nende hulka kuuluvad erinevad haridus-ja koolitussüsteemis tegutsevad organisatsioonid ning partnerid tehnoloogia alal. Eesmärk on kohandada ja testida Business Game’ nende riikides.
Ülemaailmne finantskriis on tõstnud esile hariduse tähtsa rolli tööhõive edendamisel ja globaalsest konkurentsivõimest tingitud väljakutsetega toime tulemise. Partnerluse eesmärgiks on rakendada  innovatiivset praktikat õppetöös (Business Game- BG) ja kanda see projekti esitaja riigist üle teistesse riikidesse ning kõrghariduse tasemelt kutsekoolituse tasemele (Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 4-5). Veelgi enam on eesmärgiks julgustada praktika arengut elukestva õppe programmis ning info -ja baseeruvaid pedagoogilisi lahendusi.

Projekt on suunatud kolmele eesmärgile:
1. Uuenduslik ja atraktiivne vahend: B.G on simulatsiooni ja rollimäng, mis on spetsiaalselt loodud noortele inimestele, kus kasutaja saab õppida väikeettevõtte majandamist. Seda võivad kasutada gümnaasiumid aitamaks õpilastel silmitsi seista reaalse töökeskkonnaga ja omandada järgmised kompetentsid: otsuse tegemise, probleemi lahendamine ja meeskonnatöö.
2. Business Game ei ole lihtsalt mäng vaid metoodiline materjal koos juhendiga, mis võimaldab sätestada õpiväljundid, mis peaksid kokku langema Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kirjeldustega.
3. Business Game`i loetakse innovatiivseks õppevahendiks: BG õppimise mudel põhineb kogemusel, õpilane ei ole passiiivne ja ta teeb koostööd õpetaja ja teiste virtuaalsete õpilastega.

Erinevate sektorite seisukohalt viiakse innovatsioon läbi kahel tasandil. Esiteks kantakse BG üle kõrghariduse tasemelt (Euroopa kvalifikatsiooni raamistiku tase 6-7) keskhariduse ja haridus keskhariduse baasil tasemele (Euroopa kvalifikatsiooni raamistiku tase 5-4). Lisaks sellele viiakse toode üle juhtimis –ja IT sektorist ärisektorisse.
Geograafilisest perspektiivist lähtudes toimub ülekanne kahel tasemel. Esmalt tõlgitakse ja testitakse toodet riiklikul tasandil Prantsusmaal, Portugalis ja Hollandis ja seejärel Ida-Euroopa riikides, kes testivad toodet inglise keeles, et säilitada jätkusuutlikus ja võimalus tõlkimiseks oma riigikeelde.

Projektil on 14 partnerit kaheksast riigist: Eestist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hollandist, Poolast, Portugalist, Rumeeniast ja Sloveeniast.
Projekti partnerid:
• IIS “L. Luzzatti”
• Lääne – Viru College
• Centre régional de documentation pédagogique Bourgogne – Réseau CERTA
• Centre Régional pour le développment local, la formation et l’insertion des Jeunes
• IPSSAR “P. Borsellino”
• The Business Game Srl
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
• KCH International
• Stg. ROC West-Brabant
• Zaklad Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

• Associacao para a Promocao do Multimedia e da Sociedade Digital
• Centro de Formacao Profissional para o Comercio e Afins
• Economic College “Maria Teiuleanu” PITESTI
• Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposaljanje

Toimumise aeg: 01.10.2010- 30.09.2012
Projekti rahastab Leonardo da Vinci programm

Kontaktisik

Hille Ainsar
☏ +372 329 5953
✍  hille@lvrkk.ee