NORDPLUS Horizontal 2018-06-11T17:13:03+00:00

Study quality in terms of multiculturalism in the Baltic Countries (NPHZ-2017/10151)

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool on üheks osalejaks NORDPLUS ülalmainitud projektis, mis hõlmab 10 partnerit Eestis, Lätis ja Leedus: 6 rakenduskõrgkooli, 1 ülikooli, 1 ülikoolide konsortsiumi, 1 treeningkeskust alg-, kesk-, täiskasvanu ja koolieelse hariduse programmidele ning 1 integratsiooni/migratsiooni ametit. Balti võrgustik töötab koos selleks, et:

  1. uurida, kuidas rahvusvahelistumine ja integratsioon mõjutab õppekvaliteeti haridusasutustes ja
  2. soovitada sobivaid tegevusi, mis tagaksid õppekvaliteedi rahvusvahelistumise tingimustes.

Projekti periood: september 2017 – detsember 2018.

Projekti tegevused:

  • võrgustiku seminarid Leedus (oktoober 2017) ja Lätis (märts 2018);
  • igakuised koosolekud Skype’i teel;
  • materjalide jagamine Moole’i keskkonnas.

Lõpptulemuse esitlemine toimub konverentsil Eestis (sügis 2018).

Pikemalt saab lugeda siit.

Esinemine konverentsil

Kutse konverentsile

Nordplus_Horizontal_RGB_EN_Logo