///Õppehoone pääsetavuse suurendamine puuetega inimestele
Õppehoone pääsetavuse suurendamine puuetega inimestele 2018-06-21T09:11:31+00:00

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine puuetega inimestele

Rahastaja: Sa Archimedes

Eesmärk:

Käesolev projekt toetab alameetme eesmärki parendada puuetega üliõpilaste ja töötajate liikumisvõimalusi, mille läbi täienevad ja mitmekesistuvad puuetega inimeste õppe-ja töötingimused ning parandatakse seeläbi teadus- ja õppetöös osalevate inimeste töötingimusi ja töökeskkonda.

Projekti käigus paigaldatakse õppehoonesse jaoks lift läbi kahe korruse. Hoone teisele korrusele ehitatakse kaldteed, kuna kogu pind ei ole seal ühetasapinnaline.

Rajatav lift koos invapandustega tagab juurdepääsu kooli raamatukogule, arvutiklassile ja sotsiaaltöö õppetoolile, mille läbi saavad kasutajateks olla kõikide õppetoolide üliõpilased ning töötajad

Projekti käigus luuakse paremad tingimused puuetega inimeste jaoks, mis loob ka nendele võrdsemad ja soodsamad võimalused kooli õppima asumiseks. Kuna õppimise osas ei ole puuedega inimese jaoks välistatud ükski LVRKK-s õpetatav eriala, siis aitab projekt kaasa riikliku koolitustellimuse eelisvaldkondadele, sh arvutiteaduste ning tervise ja isikuteeninduse suundadel. Loodud võimalused aitavad omakorda kaasa regionaalarengule, võimaldades õppima asuda ka liikumisraskustega inimestel, kelle võimalused ühiskonnas on väiksemad ja rohkem piiratud.

Toimumise aeg:

18.03.2011-31.10.2012

Projekti administreerimine:

Projektijuht
Mati Noorväli
☏ +372 329 59 60
✍  mati@lvrkk.ee

Projekti koordinaator
Jaana Siik
☏ +372 329 59 53
✍  jaana@lvrkk.ee

Projekti raamatupidaja
Ellen Einla
☏ +372 329 59 53
✍  ellen@lvrkk.ee

Artiklid meedias, loe Virumaa Teatajast