///Rahvusvaheline projekt Healing Greenery
Rahvusvaheline projekt Healing Greenery 2019-02-07T06:52:48+00:00

Rahvusvaheline projekt Healing Greenery

Perioodil 2017-2020 läbiviidava rahvusvahelise projekti Tervendav haljastus (Healing Greenery) juhtpartneriks on Kaunase Kolledž ning partneriteks Savonia Rakenduskõrgkool ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool.

Projekti eesmärk on tõhustada koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel, et arendada meeskonnatöö oskusi, loovat mõtlemist, ettevõtlusalaseid pädevusi ja pakkuda paremaid võimalusi tööturul, soodustades interdistsiplinaarset lähenemist ja rahvusvahelist koostööd.

Projektis osalevad kolme kõrgkooli erinevate erialade üliõpilased töötavad multikultuursetes ja –distsiplinaarsetes töörühmades, pakkudes projekti lõppväljundina sihtgruppidele uudseid lahendusi tervendava roheluse põhimõtete rakendamiseks lähimas elukeskkonnas. Projekt on kavandatud kolme aastase tsüklina. Igal aastal järgivad projektis osalejad samu organisatsioonilisi põhimõtteid, mida korrigeeritakse ja täiendatakse sõltuvalt osalejate tagasisidest. Igal projekti tegevusaastal on fookuses erinev sihtrühm. Esimene tegevusaasta on suunatud tervendava roheluse põhimõtete  rakendamisele Leedu pagulaskeskuses. Teisel tegevusaastal  on fookuses eakate inimeste elukeskkond  Eesti hoolekandeasutuses ning kolmandal aastal erivajadustega lapsed Soomes.

Projekti üldeesmärgiks on luua  sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustik, mis aitaks kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele.