VETWORK 2018-06-11T17:13:11+00:00

VETWORK

Algus aprill 2005,  lõpp juuni 2007

Rahastas ERDF, Interreg III A programm
Projekti algatas Porvoo Kaubanduskolledz
Meie koolist osales 15 inimest

On lõppenud programmi Interreg III A raames rahvusvaheline koostööprojekt “Kutseõppe- ja töösidemete teabevõrgustik” (akronüüm VETWORK).  Projekti oli kaasatud neli Eesti ja kolm Soome kutseõppeasutust. Projekti tulemusel on tekkinud Soome lahe piirkonnas kutseõppe- ja töösidemete teabevõrgustik, mis sisaldab teavet ja kasulikke tegevusmudeleid Eesti ja Soome vahelise tööpõhise õppe korraldamiseks ja kutseõppe piirkondliku konkurentsivõime arendamisega seonduva tegevuse edendamiseks ning praktikantide vahetuseks Eesti ja Soome ettevõtete vahel.
Sellesse võrgustikku on kaasatud kõik projekti kaudu võrgustiku loomises osalenud partnerid ja nende koostööettevõtted.
Projekti ühine tulem Soomes ja Eestis on järgmine:
· projekti peamise tulemusena on loodud piiriülene struktuur: kutseõppe ja töökontaktide teabevõrgustik
· eesti ja Soome vahelise tööpõhise õppe ja juhtimise koolituskava
· soome ja eesti ühiste õpitulemuste ja- oskuste hindamise aluseid käsitlev kava kutseõppe valitud kutsealade osas
· tööelu vajadustest lähtuvad õppekavad
· regulaarselt toimuv ja maakondade ettevõtlusstrateegiaid toetav, õppeasutustele suunatud üritus “Business Plan”