VÕIT 2018-06-11T17:13:11+00:00

VÕIT

VÕRDSED ÕPPIMISVÕIMALUSED IGALE TAHTJALE

Algus mai 2006,   lõpp  juuni 2008
Rahastab ESF, meede 1.1
Projekti algatas ETKA Andras
Meie koolist osaleb 15 inimest

Alates 1. maist 2006 on ETKA Andras koordinaatorina rakendamas Euroopa  Sotsiaalfondi meetme 1.1 projekti VÕIT – võrdsed õppimisvõimalused  igale tahtjale. Projekti eesmärkideks on:
· õppimisvõimaluste loomine madala konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele
· täiskasvanute koolitajate kvalifikatsiooni tõstmine ja  kutsekvalifikatsioonisüsteemi täiustamine
· elukestva õppe koostöövõrgustiku laiendamine, õppijate kaasamine, täiskasvanud õppija nädala läbiviimine.
Projekti on kaasatud 9 partnerit:
1. Lääne- Viru Rakenduskõrgkool
2. Võrumaa Kutsehariduskeskus
3. Sihtasutus Tuuru
4. Tartu Kutsehariduskeskus
5. Tartu Ülikooli Türi Kolledž
6. Valgamaa Kutseõppekeskus
7. TLÜ Rakvere Kolledž
8. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
9. Tartu Ülikool

Projekti raames on eelistatud sihtgrupp väikesema konkurentsivõimega töötavad keskealised täiskasvanud. Õppegrupi suuruseks on 15 inimest.

Iga koolitus koosneb kolmest moodulist
· Nõustamiskoolitus    20 tundi
· Baasoskuste koolitus  100 tundi
· Erialane täiendkoolitus 100 tundi
Kuna projekt “VÕIT” on mõeldud eelkõige õppimisvõimaluste loomiseks madalama konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele, siis toimuvad kõik antud projekti raames läbiviidavad koolitused tasuta, koolitustel osalejatele on ette nähtud toitlustamine ja kaugemalt sõitjatele ka sõidukompensatsioon.