//Rakendusuuringud_arendus
Rakendusuuringud_arendus 2018-06-11T17:13:12+00:00

Rakendusuuringud

Rakendusuuringutega toetatakse koolis õpetatavate erialade arengut, tõenduspõhiste teadmiste kasutamist õppetöös ja rakenduskõrgkooli üldiste eesmärkide täitmist.

Kõrgkooli TAL eesmärgid on:

 • Toetada kõrgkoolis õpetatavate erialade arengut, tõenduspõhiste teadmiste kasutamist õppetöös ja kõrgkooli üldiste eesmärkide täitmist;
 • Arendada koostööd teiste kõrgkoolide, uurimisasutuste, ettevõtete/asutustega ja praktikabaasidega, kombineerides olemasolevaid valdkondi uuenduslikul moel ning suurendades seeläbi ettevõtete/asutuste ning kõrgkooli lisandväärtust;
 • Toetada liikmeskonna professionaalset arengut;
 • Arendada karjäärimudelit, mis toetab koostööd ettevõtete/asutustega;
 • Kujuneda regiooni sotsiaal- ja hooldustöö-, majandusarvestuse- ning kaubandusvaldkonna oskusteabekeskuseks.

TAL tegevusi viiakse LVRKK-s läbi ärinduse ja halduse, infotehnoloogia ja sotsiaaltöö valdkondades. Organisatsioonisiseseid rakendusuuringuid viiakse läbi õppekavade arendamiseks ning õppekvaliteedi tõstmiseks. Organisatsiooniväliste rakendusuuringute läbiviimiseks on kõrgkool välja töötanud uuringusuunad.

LVRKK uuringusuunad

 • Juhtimine (sh personalijuhtimine ja finantsjuhtimine)
  • Juhtimistegevuse mõju analüüsimine
  • Personali töörahulolu ja pühendumise uuringud
  • Ettevõtete motivatsioonisüsteemide analüüs
  • Tööjõu voolavuse analüüs
  • Personalitöö hindamine
  • Ametikohtade hindamine
  • Ettevõtete finantsanalüüs
  • Ettevõtete käibekapitali juhtimine, kuluarvestus, eelarvestus
 • Kaubandus ja teenindus
  • Teeninduskvaliteedi hindamine
  • Kaupade kategoriseerimine lähtuvalt kliendi ootusest
  • Kaupade sortimendi sobivuse uuringud
  • Hinna ja hinnastamise uuringud
  • Kliendirahulolu uuringud
  • Klientide lojaalsuse uuringud
  • Kaubavarude juhtimine ja analüüs
  • Müügipinna efektiivsuse analüüs
  • Kassavajaduse planeerimine
 • Majandusarvestus
  • Väikeettevõtete ja FIE-de raamatupidamise korraldamine
  • Ettevõtte raamatupidamise siseeeskirja koostamine/hindamine
  • Majandusaasta aruande ja raamatupidamise aastaaruande sisu/koostamine/hindamine
  • Maksudeklaratsioonide koostamine
  • Auditeerimine ja sisekontrolli rakendamine
 • Ettevõtlus (sh turundus)
  • Uuringud ettevõtjate seas (nt milles näevad ettevõtjad arendamisvõimalusi jm)
  • Ettevõtte tegevuse analüüsid/uuringud (konkreetse ettevõtte probleemipõhised uuringud)
  • Ettevõtte riskianalüüsid ( inforiskid, töökeskkonnaga seotud riskid jm)
  • Turu-ja konkurentsiuuringud
  • Äriplaanide koostamine
  • Tarneahela juhtimise uuringud
  • Konkurentsiuuringud
  • Promotsiooni- ja reklaamiuuringud
  • Maineuuringud
 • Infotehnoloogia
  • Majandustarkvara kasutamine väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes
  • IT koolitusvajaduste analüüs
  • Töötajate IT pädevuste hindamine
 • Sotsiaaltöö
  • Sotsiaaltöötaja professioon
  • Karjääri- ja eduteed
  • Pere- ja kooliproblemaatika
  • Sotsiaalvaldkonna klientide toimetulekuprobleemid, rahulolu teenustega ja teenustevajadus
  • Vanemaealiste ja erivajadustega inimeste heaolu, turvalisus ja kaasatus
  • Kogukonnatöö

Kontakt:
Virve Transtok
☏ 329 5962
✍ virve.transtok(ät)lvrkk.ee