//Tervist edendav töökoht
Tervist edendav töökoht 2018-06-21T10:01:33+00:00

Tervist edendav töökoht

Tervisedendus töökohtadel on alguse saanud kodanikuliikumisena 1970. aastate teisel poolel Põhja-Ameerikas. Eestis kutsuti võrgustik ellu Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Alates 2006. aastast koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi Tervise Arengu Instituut (TAI). 2017. aasta detsembri seisuga kuulub TET võrgustikku 283 avaliku ja erasektori organisatsiooni üle Eesti.

Võrgustikus osalemine pakub liikmetele partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust osaleda võrgustiku liikmetele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammides.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool on alates 10.01.2013 Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku liige. Lisaks LVRKKle kuuluvad võrgustikku ka TLÜ Haapsalu Kolledž, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, ja Tallinna Ülikool.

Võrgustiku eesmärgiks on:

 • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
 • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel;
 • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

Võrgustiku peamised tegevussuunad on:

 • füüsilise, vaimse ja sotsiaalse töökeskkonna parendamine;
 • töötaja tervise edendamine;
 • organisatsiooni kui terviku arendamine;
 • paikkonnapõhise tervisealase koostöö toetamine;
 • sotsiaalse vastutuse jagamine

Võrgustiku liikmed:

 • arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
 • orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
 • keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
 • kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
 • teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool lähtub õpi- ja töökeskkonnaalase tegevuse kavandamisel võrgustiku üldtunnustatud põhimõtetest eesmärgiga tähtsustada tervislikku ja töötajasõbralikku ning motiveerivat töökeskkonda.

Võrgustiku raames teeb kõrgkool tihedat koostööd Tervise Arengu Instituudi ja võrgustikku kuuluvate maakonnas tegutsevate ettevõtetega.

Koostöös TAIga on Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis toimunud järgmised sündmused: TET-võrgustikku tutvustavad infohommikud; teemakoolitused Psühhosotsialsed riskid töökohal, Vaimse tervise toetamine töökohal, Tervislik toitumine töökohal; avalikud loengud Tubakas ja töötaja, Energiajookide mõjust inimese tervisele, Kroonilise haigusega töötaja töökohal jpm.

Rohkem infot TET võrgustiku kohta.

Ülevaate koostanud

Kaie Kranich
Töökeskkonna õppejõud
Töökeskkonnaspetsialist
Tuleohutuse eest vastutav isik
☏ 32 95973
✍ kaie(ät)lvrkk.ee