/Õppetool
Õppetool 2018-06-11T17:13:16+00:00

Õppetool

Õppetool ühendab majandusarvestuse, raamatupidaja, ärijuhtimise, väikeettevõtja, müügikorraldaja, kaubandusökonoomika, sekretäri, juhiabi, majandusinfosüsteemide korraldamise, noorem tarkvaraarendaja, sotsiaaltöö ja hooldustöötaja õppekavasid. Õppetool juhindub oma tegevuses rakenduskõrgkooli seadusest, kutseõppeasutuse seadusest, kõrgkooli põhimäärusest, õppetooli põhimäärusest ning muudest õigusaktidest ning viib ellu kõrgkooli ja õppetooli arengukava.

Virve Transtok
õppetooli juhataja
ärijuhtimise valdkonna juhtiv lektor
Kabinet: A108
☏ 329 5962
✍ virve.transtok(ät)lvrkk.ee

Pille Koit
õppetooli sekretär
(ettevõtlus ja majandusarvestus)
Kabinet: A108
☏ 329 5962
✍ pille.koit(ät)lvrkk.ee

Triin Vahula
õppetooli sekretär
(sotsiaaltöö)
Kabinet: G203
☏ 329 5975, 514 8020
✍ triin.vahula(ät)lvrkk.ee