Juhiabi 2019-03-13T06:51:45+00:00

Juhiabi

  • rakenduskõrgharidus
  • päevaõpe, tsükliõpe
  • 180 EAP
  • 3 aastat

Õppekava

Juhiabid on mitmekülgsed ning omavad juhtimis-, ettevõtluse-, personalitöö- ja raamatupidamisalaseid vilumusi. Juhiabi eriala saad õppida vaid LVRKK-s ning lõpetajad on oodatud tööle nii era- kui avalikus sektoris administratsiooni assistendina, asjaajamise juhtivspetsialistina, büroo juhatajana, juhataja abina, dokumendihaldajana, juhiabina, kantseleijuhatajana, referendina, jne. Palk jääb vahemikku 600-1500 eurot.

2006-2008 osalesime projektis EURASMENT, mille raames töötasime välja ühtse Euroopa ametialase profiil juhiabidele, ning loodi head koostöösidemed partneritega Prantsusmaalt, Kreekast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Portugalist, Rumeeniast, Itaaliast ning Poolast, mis tagab üliõpilastele võimaluse õppida või sooritada praktika partnerriikides. Eriti populaarne on juhiabi eriala üliõpilaste seas Prantsusmaa, kus üliõpilased käivad praktikal (Pariis, Lõuna-Prantsusmaa).

Vastuvõttu antud erialale ei toimu.

Tiia Murulaid
juhiabi valdkonna juhtiv lektor
✍ tiia@lvrkk.ee

Vastuvõtukomisjon
☏ 329 5956, 5348 7075
vastuvott@lvrkk.ee