Sotsiaaltöö 2019-03-15T08:07:31+00:00

Sotsiaaltöö

  • rakenduskõrgharidus
  • päevaõpe, tsükliõpe
  • 180 EAP
  • 3 aastat

Õppekava

Lääne-Virumaal on sotsiaalala koolitus toimunud 25 aastat.

Sotsiaaltöö on nii akadeemiline kui praktikal põhinev teadusala.

Sotsiaaltöötajale vajalikud isikuomadused on: empaatiavõime, suhtlemisoskus, otsustusvõime, tolerantsus, pühendumus, vastutustunne, koostöö- ja motiveerimisvõime. Sotsiaaltöö edendab inimeste heaolu läbi ennetustöö, klientide ja nende lähedaste nõustamise ning nendega koostöös toetavate tegevuste kavandamise ja elluviimise.

Sotsiaaltöö õppekava põhineb sotsiaaltöötaja, tase 6 kutsestandardil. Õppekava eesmärk on luua võimalused sotsiaaltöötajale vajalike üld- ja erialaste kompetentside kujunemiseks, mis võimaldavad töötada spetsialistina sotsiaalvaldkonnas ja toetada elukestvas õppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamist.

Õppekava iseloomustab:

  • praktika suur osakaal (1/6 õppekavast);
  • praktilisi oskusi võimaldavad erialaained, mida toetab õpivõimalus sotsiaalteenuste õppelaboris;
  • moodulipõhisus: saadakse edaspidiseks tööks terviklikud teadmised ja oskused;
  • sihtgrupipõhisus: saadakse ettevalmistus tööks erinevate kliendigruppidega (lapsed ja pered, eakad, erivajadustega inimesed, kriminaalhooldusalused jm);
  • meetodipõhisus (klienditöö, grupitöö, peretöö, kogukonnatöö jm);
  • võimalus valida põhiõpinguid toetavaid valikaineid.

Vahetusüliõpilasena on ERASMUS programmi raames õppida või praktikat läbida partnerkõrgkoolides välisriikides.

Sotsiaaltöö õppekava läbinu võib töötada sotsiaaltöötajana valla- või linnavalitsuses, sotsiaal- või tervishoiuasutuses, kriminaalhoolduses jm. Edasiõppimisvõimalus on Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikooli magistriõppes.

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:

Esita avaldus internetis
Esita avaldus koolis

Anu Leuska
sotsiaaltöö valdkonna juhtiv lektor
anu.leuska@lvrkk.ee

Vastuvõtukomisjon
☏ 329 5956, 5348 7075
vastuvott@lvrkk.ee