Sotsiaaltöö 2018-11-20T09:10:42+00:00

Sotsiaaltöö

 • rakenduskõrgharidus
 • päevaõpe, tsükliõpe
 • 180 EAP
 • 3 aastat

Õppekava

Lääne-Virumaal on sotsiaalala koolitus toimunud 25 aastat.

Sotsiaaltöö on nii akadeemiline kui praktikal põhinev teadusala.

Sotsiaaltöötajale vajalikud isikuomadused on: empaatiavõime, suhtlemisoskus, otsustusvõime, tolerantsus, pühendumus, vastutustunne, koostöö- ja motiveerimisvõime. Sotsiaaltöö edendab inimeste heaolu läbi ennetustöö, klientide ja nende lähedaste nõustamise ning nendega koostöös toetavate tegevuste kavandamise ja elluviimise.

Sotsiaaltöö õppekava põhineb sotsiaaltöötaja, tase 6 kutsestandardil. Õppekava eesmärk on luua võimalused sotsiaaltöötajale vajalike üld- ja erialaste kompetentside kujunemiseks, mis võimaldavad töötada spetsialistina sotsiaalvaldkonnas ja toetada elukestvas õppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamist.

Vahetusüliõpilasena on ERASMUS programmi raames õppida või praktikat läbida partnerkõrgkoolides välisriikides.

Sotsiaaltöö õppekava läbinu võib töötada sotsiaaltöötajana valla- või linnavalitsuses, sotsiaal- või tervishoiuasutuses. Tulevane palgatase sõltub ametikohast ja tööandjast. Õppekava iseloomustab:

 • praktika suur osakaal (1/5 õppekavast);
  • praktilisi oskusi võimaldavad erialaained, mida toetab õpivõimalus sotsiaalteenuste õppelaboris;
  • moodulipõhisus (saadakse edaspidiseks tööks terviklikud teadmised ja oskused);
  • sihtgrupipõhisus: aktsent on tööl erinevate kliendigruppidega (lapsed, noored, eakad, erivajadustega inimesed, kriminaalhooldusalused jm);
  • meetodipõhisus (klienditöö, grupitöö, peretöö, kogukonnatöö);
  • võimalus valida spetsialiseerumist toetavaid valikaineid, sh valikmoodulit “Ettevõtlus sotsiaalvaldkonnas”.

Edasiõppimisvõimalus on Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikooli magistriõppes.

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:

Esita avaldus internetis
Esita avaldus koolis

Anu Leuska
sotsiaaltöö valdkonna juhtiv lektor
anu.leuska@lvrkk.ee

Vastuvõtukomisjon
☏ 329 5956, 5348 7075
vastuvott@lvrkk.ee