//Rakendusuuringud
Rakendusuuringud 2018-06-11T17:13:13+00:00

Rakendusuuringud

Nimetus: Asenduskodust elluastujate tugiisikuteenuse vajadus ja ootused tugiisikuteenusele
Aasta: 2017
Teostajad: A. Leuska, M. Männamäe, T. Vahula

Nimetus: SA Rakvere Haigla keskastmepersonali töömotivatsioon
Aasta: 2016
Teostajad: K. Altermann, S. Jakobson, E. Kiik, M. Õun

Nimetus: Toidupank kui toetav sotsiaalteenus vaesuse ja tõrjutuse leevendajana Eesti ühiskonnas
Aasta: 2016
Teostajad: P-R. Kukemilk, A. Leuska

Nimetus: Haljala valla elanike tervis, tervisekäitumine ja heaolu toetamise võimalused
Aasta: 2016
Teostajad: H. Kool, M. Männamäe, T. Vahula, H. Freienthal

Nimetus: Ametikohtade hindamine Eesti Tarbijateühistu Keskühistu struktuuriüksuses
Aasta: 2015
Teostajad: Heve Kirikal, Külliki Koppel

Nimetus: LVRKK tuutorite tõlgendused esmakursuslaste toetamisest
Aasta: 2015
Teostajad: K. Altermann, S. Jakobson, E. Kiik

Nimetus: Hajaasustusega maapiirkondade elanike organiseeritud vabaaja ja sporditegevuste kättesaadavus Eestis ja Soomes
Aasta: 2015
Teostajad: H. Kool, A. Varep koostöös Mikkeli Ametikõrgkooli uurimisgrupiga

Nimetus: Raamatupidamise sise-eeskirja olulisus ja kasutamine äriühingutes
Aasta: 2015
Teostajad: Malle Kasearu, Ave Nukka

Nimetus: Praktikavõimaluste uuring LVRKK üliõpilaste seas
Aasta: 2013
Teostajad: Eva Vahtramäe MA, Pertti Pärna, Karl-Erik Järva, Arelika Klimson, Piiariin Luhama, Luule Soosaar

Nimetus: Praktikavõimaluste uuring tööandjate seas
Aasta: 2013
Teostajad: Eva Vahtramäe MA, Pertti Pärna, Kadi Pruel, Janne Siemann, Kristi Salumets, Natalja Lainjärv, Marge Zaidullin

Nimetus: Ettevõtlusmüüdid
Aasta: 2013
Teostajad: Eva Vahtramäe MA, Pertti Pärna, Heli Freienthal MA, Diana Tandru MA

Nimetus: Kaubandusökonoomika ja müügikorralduse eriala vilistlaste uuring
Aasta: 2013
Teostajad: Heve Kirikal MA, Epp Kiik, Malle Kasearu, Kristiina Klaas MA

Nimetus: Tööandjate ootused ja rahulolu majandusarvestuse eriala lõpetanute erialase ja üldise kompetentsiga
Aasta: 2013
Teostajad: Merje Õun, Kaie Kranich, Lia Valdek