/, Vilistlased/Kaubandusvaldkonna lektorid Varnas rahvusvahelisel teaduskonverentsil

Kaubandusvaldkonna lektorid Varnas rahvusvahelisel teaduskonverentsil Kaubandus 4.0 – teadus, praktika ja haridus.

Meie partnerkool Bulgaarias University of Economics – Varna tähistas 12. oktoobril 2018.a majanduse ja kaubanduse juhtimise osakonna loomise 65. ning majanduse ja kaubanduse juhtimise eriala 70. aastapäeva rahvusvahelise teaduskonverentsiga. Aastapäeva puhul konverentsi korraldamine on kooli kauaaegne traditsioon, mis on leidnud kindla koha akadeemilise kogukonna seas, luues võimaluse pöörata rohkem tähelepanu kaubanduse teoreetilise käsitluse arendamisele ja kaubanduspraktikale. Konverentsi temaatika oli ajendatud laiaulatuslikust digitaliseerimisest kaubanduses.

Konverentsil osales 47 lektorit, doktoranti ja üliõpilast 12 kõrgkoolist/ülikoolist peamiselt Bulgaariast, kuid ka Poolast, Venemaalt, Ukrainast ja Eestist. Viimast esindasime meie. Lisaks olid osalejate seas äripartnerid ning Varna kaubandus ja tööstuskoja Varna Chamber of Commerce and Industry esindaja.

Konverentsi avas majanduse ja kaubanduse juhtimise osakonna juhataja dotsent Violeta Dimitrova, PhD, kes tutvustas kooli ja eriala arengut aastakümnete vältel. Järgnes plenaaristung teemal Omnichannel retailing and omnichannel consumers, peaesinejaks professor Dancho Danchev, PhD. Pärast plenaaristungit jaguneti ettekannete esitamiseks kolme sektsiooni. Meie sektsioonis olid valdavalt väliskülalised, mis tähendas ettekandeid kolmes keeles – bulgaaria, vene ja inglise. Meie ettekanne teemal Smart technologies in Estonian retailing võeti hästi vastu. Ettekannete temaatika oli mitmekülgne nutitehnoloogiast kaubandushariduseni ja tekitas värskeid mõtteid, mida edaspidi oma töös rakendada. Konverents lõppes galaõhtuga, kus oli võimalik vabamas õhkkonnas vestelda, sõprussidemeid luua ja tantsida.

Teadmiste kogumise kõrval kohtusime Varnas meie ärijuhtimise üliõpilaste Alari ja Samueliga, kes on Erasmus programmi raames samas koolis õppimas. Noormehed olid rõõmsameelsed, kiitsid sealset kooli ja õppejõude. Eriti tundsid nad head meelt võimalusest jagada koolis oma teadmisi Eestist kui e-riigist ja nutitehnoloogiate rakendamisest, kuna sellest on huvitatud nii kaasüliõpilased kui ka õppejõud. Lisaks õppetööle aitavad meie tudengid korraldada Erasmuse üritusi, turundades neid üliõpilaste seas.

Varnast naastes oleme teadmiste ja kogemuse võrra rikkamad. Julge pealehakkamine on pool võitu. Oleme tänulikud neile, kes meid selles ettevõtmises toetasid ja kelle kaasabil meie reis võimalikuks sai.

Heve Kirikal
Liina Maasik

2018-10-18T05:54:55+00:00