/, Vilistlased/Kogume majandusarvestuse/raamatupidamise eriala õpetajate ja vilistlaste mälestusi ja edulugusid.

Austatud Mõdriku vilistlane!

Pöördume Teie poole seoses Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis (LVRKK) teostatava uuringuga teemal: Majandusarvestuse/raamatupidamise eriala õpetajate ja vilistlaste mälestused/edulood.

LVRKK-l puudub hetkel raamatupidamise erialal õpetanud endiste õpetajate ja vilistlaste meenutuste, mälestuste ja edulugude kogumik.

Majandusarvestuse/raamatupidamise eriala  õpetamine algas koolis 1957.aastal, seega pea 60 aastat tagasi. Erialal on väärikaid ja jäädvustamist väärt endiseid ning praeguseid õpetajaid/töötajaid, samuti üle 5000 raamatupidamise eriala vilistlase, kellede hulgast on võimalik moodustada asjakohane valim uuringuks ja kogumikus avaldamiseks. Õpetajatel ja vilistlastel on kindlasti edasi anda kogetut praegusele ja tulevasele  põlvkonnale. Positiivset tagasisidet ja uuringu vajadust  kinnitas  2012. aasta vilistlaste kokkutulek, kus kerkisid üles küsimused endistest ja praegustest õpetajatest/töötajatest, nende elukäigust ning erksamatest kaaslastest, kes tegutsevad edukalt valitud erialal või muus ühiskonnale vajalikus valdkonnas.

Öeldakse ju, et kes ei mäleta minevikku, sellel pole tulevikku. Koostatava kogumikuga püüame täita lünga ning luua järjepidevus mineviku ja oleviku vahel. Juubeliaastal (85 aastat hariduse andmisest Mõdrikul) on rektor Helle Noorväli meenutanud tuntud legendaarse teatrimehe V. Panso aegumatuid sõnu: „Kooli väärtuse määrab see, kes on seal õpetanud ja kes on seal lõpetanud.“.

Soovime, et jagaksite meiega oma mälestusi/meenutusi Mõdrikul oldud/õpitud ajast.

Et seda kirjatööd oleks lihtsam teha, siis koostamise ka väikese küsimustiku. Loomulikult võib kirjutisel kasutada ka teist struktuuri. Samuti soovime Teie nõusolekul kogumikku lisada Teie poolt valitud ja saadetud foto ja/või mõned pildid Mõdriku päevilt.

Näidisküsimustik:

  1. Sünnikodu, lapsepõlv: Kus ja millal Te sündisite? Kus kasvasite? Mõni eredam mälestus lapsepõlvest.
  2. Haridus- ja ametikäik: Milline oli Teie haridustee enne ja peale Mõdrikut? Milliseid ameteid olete pidanud?
  3. Õppetöö Mõdrikul: Millal ja kuidas sattusite Mõdrikule õppima? Mis on sellest ajast meelde jäänud? Kuidas oli õppetöö korraldatud? Kas toimus ka ühistegevust? Mälestusi, meenutusi sellest ajast.
  4. Hobid, edukad ettevõtmised, tunnustamine, praegune tegevus: Milliseid olid/on Teie hobid? On Teie töid/tegemisi tunnustatud?
  5. Võite lisada Teile olulist/huvitavat teavet!

Nagu juba eespool mainisime võib kasutada ka teistsugust ülesehitust, kuid oluline on kindlasti meenutada Mõdrikul oldud aega ja hea oleks lisada ka edasine õpingute ja töömehe karjäär.

Küsimuste korral palun pöörduda Siiri Lutsu või Malle Kasearu poole:

siiri@modriku.edu.ee või telefonil 329 5957

malle@modriku.edu.ee või telefonil 329 5958.

Teie mälestused võivad olla kirja pandud nii paberkandjal kui arvutil trükituna. Kirjatöid ja fotosid (tagastame) ootame eespool toodud meili aadressidel või postiga:

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Malle Kasearu või Siiri Luts

Tiigivahe 2

Mõdriku

Vinni vald

46609

Valminud mälestused soovime avaldada ka LVRKK koduleheküljel: http://www.lvrkk.ee.

Kui Teil on probleeme kirjatöö  tegemisega, siis sooviksime Teiega kokkulepitud ajal teha mälestuste jäädvustamiseks intervjuud. Palun andke sellest meile teada.

Lugupidamisega ja ette tänades

LVRKK majandusarvestuse lektorid

Malle Kasearu

Siiri Luts

2016-03-10T08:34:43+00:00