//Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe
Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe 2018-06-11T17:13:12+00:00

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe

Kui ettevõte soovib pakkuda töökohapõhist ehk õpipoisiõpet, et koolitada olemasolevaid või leida uusi töötajaid, tuleb esmalt mõelda, milliseid teadmisi ja oskusi töötaja vajab. Õpipoisiõpe on võimalus ettevõttel koolitada oma töötajaid tasemeõppes. Õppima saab tulla keskhariduse baasil hooldustöötaja või müügikorraldaja erialadele.
Kontakttunnid toimuvad üldjuhul 2 päeva nädalas üle nädala või kord nädalas ühel päeval. Ülejäänud aja on õppija tööl ettevõttes/asutuses, kus ta sooritab tööpraktikat ja täidab õppekavast tulenevaid ülesandeid praktikajuhendaja suunamisel. Ettevõtte praktikajuhendajatele maksab kõrgkool juhendamistasu. Ühel juhendajal võib olla maksimaalselt 4 juhendatavat.

Lisainfo:

Töökohapõhise õppe rakendamise kord
Hooldustöötaja õppekava
Müügikorraldaja õppekava

Infot õppekavade, õppimis- ja koostöövõimaluste kohta saate õppekava koordinaatoritelt:

Liina Maasik

Liina Maasik
müügikorraldaja õppekava koordinaator
✍ liina(ät)lvrkk.ee

Meeli Männamäe
hooldustöötaja õppekava koordinaator
✍ meeli.mannamae(ät)lvrkk.ee