/Kõrgkooli tutvustus
Kõrgkooli tutvustus 2019-03-20T06:49:01+00:00

Kõrgkooli tutvustus

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (LVRKK) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas tegutsev rakenduskõrgharidust ning täiskasvanute täiendus- ja ümberõpet pakkuv riiklik õppeasutus, mis alustas tegevust rakenduskõrgkoolina 3. septembril 2007.

Kõrgkool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, rakenduskõrgkooli seadusest ja kõrgharidusstandardist.

Põhimääruse järgi on kõrgkooli eesmärk olla nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud ajakohase õpikeskkonnaga majandus-, juhtimis-, ettevõtlus-, teenindus- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv õppeasutus, kes ühtlasi aitab tõsta elanikkonna ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkust, võimaldab elukestvat õpet ning viib läbi rakendusuuringuid ja arendustegevust õpetatavatel erialadel.

Rakenduskõrgharidusõppes saab õppida ärijuhtimise, majandusarvestuse, kaubandusökonoomika, teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise ning sotsiaaltöö erialasid.