/Kõrgkooli tutvustus
Kõrgkooli tutvustus 2019-05-27T08:15:28+00:00

Kõrgkooli tutvustus

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (LVRKK) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas tegutsev rakenduskõrgharidust ning täiskasvanute täiendus- ja ümberõpet pakkuv riiklik õppeasutus, mis alustas tegevust rakenduskõrgkoolina 3. septembril 2007.

Kõrgkool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, rakenduskõrgkooli seadusest ja kõrgharidusstandardist.

Põhimääruse järgi on kõrgkooli eesmärk olla nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud ajakohase õpikeskkonnaga majandus-, juhtimis-, ettevõtlus-, teenindus- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv õppeasutus, kes ühtlasi aitab tõsta elanikkonna ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkust, võimaldab elukestvat õpet ning viib läbi rakendusuuringuid ja arendustegevust õpetatavatel erialadel.

Rakenduskõrgharidusõppes saab õppida ärijuhtimise, majandusarvestuse, kaubandusökonoomika, teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise ning sotsiaaltöö erialasid.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. aprilli 2019. a korraldusest nr 95 ühineb 2019/2020. õppeaastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooliga, et suurendada tehnikaalade õpetamise mahtu piirkonnas. Ühendatud õppeasutus alustab tööd tänavu 1. septembril ning tegutseb edaspidi nii Tallinna Tehnikakõrgkooli nime all Tallinnas ja Lääne-Virumaal Mõdrikul, kus jätkub õpe nii ärinduse ja halduse kui ka sotsiaalteenuste õppekavagrupi õppekavadel. Edaspidi lisanduvad arhitektuuri ja ehituse, tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning transporditeenuste õppekavagruppi kuuluvad õppekavad.