Ajalugu 2018-06-11T17:13:16+00:00

Kõrgkooli ajaloost

Hariduse andmist Mõdrikul alustati tulevaste perenaiste koolitamisega 1. jaanuaril 1927. a. Mõdriku Kodumajanduskool töötas 1945. aastani, seejärel valmistati ette põllubrigadire, zootehnikuid ja agronoome. 1957. a algas raamatupidajate koolitamine, mida tehakse tänaseni. Aastatel 1986–1994 koolitati põhihariduse baasil ka infotehnoloogia spetsialiste.

Ärijuhtimise eriala õpetamisega alustasime 1998. aastal, mil kool ühines PHARE projekti raames Eesti-Taani Ärikoolitusprogrammiga. Samal aastal lõpetasime vastuvõtu põhiharidusega noortele. 2001. aastal moodustati kahe kooli – Mõdriku Põllumajandustehnikumi ja Rakvere Pedagoogikakooli baasil Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool.

Esimesed kõrgharidusega raamatupidajad lõpetasid kõrgkooli 2001. ja esimesed ärijuhid 2002. aastal. Liitumise tulemusena lisandus sotsiaaltöö eriala, mille õpetamist alustati Rakveres 1999. aastal.

Rakenduskõrgharidusõppes alustati kaubandusökonoomika eriala õpetamist 2004. aastal, seejärel lisandusid kaks uut kutseõppe eriala: sekretäritöö 2006. aastal ja väikeettevõtlus 2007. aastal. Alates septembrist 2011 õpetame rakenduskõrgharidusõppes juhiabi eriala ja alates 2013. aastas majandusinfosüsteemide korraldamist.

Olulised aastad kõrgkooli ajaloost

G-korpus (tall) ehituse alguses

G-korpus (tall) ehituse lõpusirgel