///Olulised aastad ajaloos
Olulised aastad ajaloos 2016-10-26T06:23:17+00:00

Olulised daatumid Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ajaloost

 • 1927-1940 – Asutati Mõdriku Kodumajanduskool.
 • 1942 – Sakust toodi Mõdrikule 6-kuulise õppeajaga Koduabiliste kool.
 • 1944 – Taastati Mõdriku Kodumajanduskool.
 • 1947 – Kool nimetati Mõdriku Loomakasvatuskooliks.
 • 1948 – Kool nimetati Mõdriku Põllumajandus-sovhooskooliks ja alustati brigadiride ettevalmistamist.
 • 1952 – Kool nimetati Mõdriku Põllumajandustehnikumiks ja avati zootehnika ning agronoomia osakonnad.

Vinni Näidissovhoostehnikum

 • 01.09.1957 – Ravila ja Olustvere Põllumajandustehnikumidest toodi Mõdrikule 97 õpilast ning tehnikumile anti raamatupidamise suund.
 • 1958 – Valmis uus ühiselamu koos sööklaga.
 • 1964 – Moodustati Vinni Näidissovhoostehnikum Mõdriku Põllumajandustehnikumi ja Vinni Näidissovhoosi liitmise teel.
 • 1986 – Alustati põhihariduse baasil infotehnoloogia spetsialistide koolitamist.

Mõdriku Põllumajandustehnikum

 • 01.01.1991 –  Reorganiseeriti Vinni Sovhoostehnikum ning tehnikum eraldus Mõdriku Põllumajandustehnikumiks.
 • 1998 – Avati ärijuhtimise kõrghariduse õppekava ja alustati järk-järgulist üleminekut kõrgharidusele. Lõpetati vastuvõtt põhihariduse baasil.

Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool

 • 01.09.2001 – Mõdriku Põllumajandustehnikumi ja Rakvere Pedagoogikakooli baasil moodustati Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool, mille tulemusena lisandus õppehoone-ühiselamu Rakveres, Rohuaia 12. Liitumise tulemusena lisandus sotsiaaltöö eriala.
 • 2002 – Mõdrikul valmis G-õppehoone koos raamatukoguga.
 • 2004 –  Avati müügikorralduse ja majandusinfotöötlemise kutseõppe ning kaubandusökonoomika kõrghariduse õppekavad.
 • 2005 –  Sotsiaaltöö õppekava sai rahvusvahelise täisakrediteeringu. Avati äriinfotehnoloogia kõrghariduse õppekava.
 • 2006 –  Raamatupidamise ja ärijuhtimise õppekavad sai rahvusvahelise täisakrediteeringu. Avati sekretäritöö kutseõppe õppekava. Avati täiendus- ja ümberõppekeskus Rakveres.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

 • 03.09.2007 –  Kool sai riigi rakenduskõrgkooli staatuse (Vabariigi Valitsuse 20.02.2007. a korraldus nr 103) ja jätkas tegevust Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli nime all.
 • 2007 – Avati väikeettevõtluse ja hooldustöötaja kutseõppe õppekavad.
 • 2008 – Kaubandusökonoomika õppekava sai rahvusvahelise täisakrediteeringu. Koolile omistati esimene Erasmuse ülikooliharta (Erasmus University Charter).
 • 2009 – Avati tarkvaraarenduse kutseõppe õppekava.
 • 2010 – Üleminekuhindamise tulemusena sai ärinduse ja halduse õppekavagrupp tähtajatu õppe läbiviimise õiguse.
 • 2011 – Üleminekuhindamise tulemusena sai sotsiaalteenuste õppekavagrupp tähtajatu õppe läbiviimise õiguse. Avati juhiabi kõrghariduse õppekava.
 • 2012 – Äriteenuste õppekavarühm akrediteeriti kuueks aastaks.
 • 2013 – Kaubanduse õppekavarühm akrediteeriti kuueks aastaks. Avati majandusinfosüsteemide korraldamise kõrghariduse õppekava.
 • 2014 – Tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühm akrediteeriti kuueks aastaks.
 • 2015 – Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühm akrediteeriti kolmeks aastaks.