Akrediteeringud 2018-08-30T12:37:01+00:00

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli akrediteeringud

Institutsionaalne akrediteerimine:

Kõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise (EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsus 21.08.2018), järgmine akrediteerimine toimub seitsme aasta pärast.

Õppekavagruppide kvaliteedihindamine:

Kõrgkooli sotsiaalteenuste õppekavagrupp läbis kvaliteedihindamise (EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsus 21.08.2018), järgmine kvaliteedihindamine toimub seitsme aasta pärast.

Kõrgkooli ärinduse ja halduse õppekavagrupp läbis kvaliteedihindamise (EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsus 21.08.2018), järgmine kvaliteedihindamine toimub seitsme aasta pärast.

Kõrghariduse õppekavagruppide üleminekuhindamine:

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolil on tähtajatu õppe läbiviimise õigus ärinduse ja halduse õppekavagrupis (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010 määrus nr 191) ning sotsiaalteenuste õppekavagrupis (Vabariigi Valitsuse 30.06.2011 määrus nr 89).