Akrediteeringud 2016-01-13T11:24:20+00:00

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli akrediteeringud

Institutsionaalne akrediteerimine:

Kõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsusega 28.01.2015, järgmine akrediteerimine 2018. aastal.

Õppekavagruppide kvaliteedihindamine:

Sotsiaalteenuste õppekavagrupp akrediteeriti EKKA hindamisnõukogu otsusega 15.09.2015, järgmine akrediteerimine 2018. aastal.

Kutsehariduse õppekavarühmade akrediteerimine:

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühm akrediteeriti EKKA hindamisnõukogu otsusega 08.12.2015, järgmine akrediteerimine 2018. aastal.
Tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühm akrediteeriti EKKA hindamisnõukogu otsusega 20.06.2014, järgmine akrediteerimine 2021. aastal.
Kaubanduse õppekavarühm akrediteeriti EKKA hindamisnõukogu otsusega 13.06.2013, järgmine akrediteerimine 2019. aastal.
Äriteenuste õppekavarühm akrediteeriti EKKA hindamisnõukogu otsusega 14.06.2012, järgmine akrediteerimine 2018. aastal.

Kõrghariduse õppekavagruppide üleminekuhindamine:

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolil on tähtajatu õppe läbiviimise õigus ärinduse ja halduse õppekavagrupis (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010 määrus nr 191) ning sotsiaalteenuste õppekavagrupis (Vabariigi Valitsuse 30.06.2011 määrus nr 89).