Juhtimine 2018-06-11T17:13:16+00:00

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli juhtkond

Rektoraat

Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.

Helle Noorväli
rektor

Hille Ainsar
arendusprorektor

Virve Transtok
õppetooli juhataja

Tiia Murulaid
täiendus- ja ümberõppekeskuse juhataja

Eda Vahero
õppeprorektor, kvaliteedi- ja personalijuht

Ellen Einla
haldus- ja finantsdirektor

Reet Niilus
õppeteenistuse juhataja

Nõukogu

Kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu.

Helle Noorväli
rektor

Hille Ainsar
arendusprorektor

Virve Transtok
õppetooli juhataja

Merje Õun
lektor

Jüri Platonov
üliõpilane

Eda Vahero

õppeprorektor, kvaliteedi- ja personalijuht

Ellen Einla

haldus- ja finantsdirektor

Anu Leuska

lektor

Meeli Männamäe

lektor

Sigrid Lauring

üliõpilane

Nõunike kogu

Nõunike kogu on kõrgkooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis moodustatakse rakenduskõrgkooli seadusega sätestatud tingimustel ja korras.

Meelis Goldberg
Eesti Energia AS kütuse valdkonna finantsjuht

Ene Koitla
Viimsi Keskkooli direktor

Ivi Lillepuu
Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert

Marika Merilai
Eesti Kaupmeeste Liit

Anne Nuut
Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige

Marko Pomerants
Riigikogu liige

Kersti Põldemaa
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor

Urmas Tamm

Lea Treufeldt