Juhtimine 2019-08-12T08:39:35+00:00

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli juhtkond

Rektoraat

Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.

Helle Noorväli
rektor

Hille Ainsar
arendusprorektor

Virve Transtok
õppetooli juhataja

Tiia Murulaid
täiendus- ja ümberõppekeskuse juhataja

Eda Vahero
õppeprorektor, kvaliteedi- ja personalijuht

Ellen Einla
haldus- ja finantsdirektor

Reet Niilus
õppeteenistuse juhataja

Nõukogu

Kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu.

Helle Noorväli
rektor

Hille Ainsar
arendusprorektor

Virve Transtok
õppetooli juhataja

Merje Õun
lektor

Jüri Platonov
üliõpilane

Eda Vahero
õppeprorektor, kvaliteedi- ja personalijuht

Ellen Einla
haldus- ja finantsdirektor

Ave Nukka
lektor

Sigrid Lauring
üliõpilane