Arenguteooriad

Osa arenguteooriaid vaatleb arengut erinevate perioodide kaupa (nt Piaget, Erikson, Kohlberg), teine osa perioode ei erista (nt Võgotski).

 

Creative Commonsi litsents
Autori Anu Leuska teos pealkirjaga Arengupsühholoogia on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.