Kiindumusteooria

Autorid: J. Bowlby, M. S. Ainsworth
Katsed lastega 2. eluaastal - võõra situatsiooni katse (jälgitakse, kuidas laps käitub võõras situatsioonis emaga, võõra inimese sisenemisel, ema lahkumisel mõneks ajaks ja ema tagasitulekul). Laste käitumise järgi eristati 3 tüüpi kiindumust:

1. Kindlalt/turvaliselt kiindunud
Laps tunneb end kindlalt, ei karda liigselt võõraid. Käitub vastavalt ema käitumisele - kui ema on rahulik, on ka laps rahulik. Kui ema lahkub, nutab, kuid rahuneb suhteliselt ruttu.

2. Ebakindlalt/ärevalt kiindunud
Laps kardab võõraid, läheb endast välja, kui võõras teda kõnetab, ei suuda rahuneda ega olukorraga kohaneda.

3. Vältivalt kiindunud
Laps ei ilmuta märke seotusest emaga.


Kiindumustüübi kujunemist võivad mõjutada:

  • Lapse vajaduste rahuldamise kiirus sünnist alates
  • Füüsiline lähedus, silmside
  • Lapsega suhtlemise optimaalsus (liiga vähe - puudujääk, liiga palju - laps väsib)
  • Pikad lahusolekud emast esimesel eluaastal
  • Ema iseloomuomadused, temperamenditüüp
  • Ema enda turvatunne, (eba)kindlus lapse eest hoolitsemisel
  • Vanemate omavahelised suhted
  • Sotsiaalne võrgustik - kui palju puutub kokku teiste inimestega peale ema
    jm

 

Kiindumustüübi kujunemisega võivad olla seotud ka kasvatusstiilid:
1) Autoritaarne stiil
Ranged reeglid, normid. Last suunatakse ja keelatakse pidevalt, ei anta psühholoogilist autonoomsust ega võimalust ise otsustada. Suhetes puudub soojus ja osavõtlikkus.
2) Lubav (liberaalne) stiil
Kindlate reeglite puudumine. Lapsel lastakse kõike ise otsustada. Lubavad palju, nõuavad vähe, ei sekku eriti lapse ellu. Suhted soojad, aga laps on "omapead".
3) Autoriteetne stiil
Lapse tegevusele seatakse piirid olulistes asjades, nendes raamides saab laps ise tegutseda ja ise otsustada. Vajadusel suunatakse ja keelatakse. Lapselt nõutakse palju, samas pakutakse abi ja toetust. Palju positiivset kinnitust. Suhted soojad, osavõtlikud, sallivad.

 

Creative Commonsi litsents
Autori Anu Leuska teos pealkirjaga Arengupsühholoogia on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.