Psühholoogia ajaloost

 

Psühholoogia oli algselt filosoofia osa. Iseseisev teadus sai psühholoogiast 19. sajandi keskel.
1879 - teadusliku psühholoogia tinglik sünniaasta. Siis lõi Wilhelm Wundt Saksamaal Leipzigis esimese laboratooriumi psüühiliste nähtuste uurimiseks.

Antiikaeg

Aristoteles (384-322 eKr) - pakkus välja hinge astmed:

  • vegetatiivne hing e toitumisvõime
  • meeleline hing e aistmisvõime
  • mõistuslik hing e mõtlemisvõime


Hippokrates (460-370 eKr) - õpetus kehamahladest, millel põhineb tänapäevane temperamenditüüpide jaotus

Keskaeg

Galileo Galilei (1564-1642) - on füüsikalised omadused (kuju, suurus, asukoht), mis on iseloomulikud igale kehale, kuid on ka omadusi, mis eksisteerivad ainult inimese teadvuses (nt maitse, lõhn)

Rene Descartes (1596-1650) - küsimus, kas on olemas absoluutselt tõest mõtteviisi. On olemas vaid üks asi, milles ei saa kahelda - see on inimese võime kahelda.
Cogito ergo sum - mõtlen, järelikult olen olemas

Immanuel Kant (1724-1802) - temast sai alguse arutlus, mis inimese psüühikas on päritav, mis õpitav (pärilikkus- keskkond probleem)

Teadusliku psühholoogia tekkimine

William Hamilton (1788-1856) - mitu objekti mahub korraga teadvusse (sellest tuleneb lühiajalise mälu maht 7+/- 2)
Ernst Weber (1795-1878) - uuris inimese võimet eristada raskusi
Alfred Wilhelm Volkmann (1800-1877) - uuris nägemise eristusvõimet
Gustav Theodor Fechner (1801-1887) - sõnastas psühhofüüsika seaduse (kuidas tajumulje tugevus sõltub stiimuli intensiivsusest). Oluline, kuna näitas, et füüsiliste ja vaimsete suuruste vahel eksisteerib kindel seaduspärasus
Francis Galton (1822-1911) - pani aluse vaimsete võimete testimisele

Peamised psühholoogiaharud 19.-20. sajandi vahetusel

  • eksperimentaalpsühholoogia - katsed aistingute, taju, mälu, reaktsiooniaja kohta
  • diferentsiaalpsühholoogia - individuaalsete erinevuste psühholoogia (vaimsete võimete testid)
  • lapse- ja pedagoogiline psühholoogia - lapse areng ja õppimine
  • loomapsühholoogia - loomade käitumine ja psüühika

Creative Commonsi litsents
Autori Anu Leuska teos pealkirjaga Arengupsühholoogia on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.