Psühholoogia põhiolemus

Definitsioonid:

Def. 1 - Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühilisi (vaimseid) nähtusi ja käitumist ning nendevahelisi seoseid.

Def. 2 - Psühholoogia on teadus, mis uurib inimeste (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise.

Def. 3 (Sternberg, 1998) - Psühholoogia uurib, kuidas inimesed mõtlevad, õpivad, tajuvad, tunnevad, suhtlevad teistega ja mõistavad ennast.

Def. 4 - Psühholoogia uurib psüühikat ja selle avaldumise viise.

Psüühilised nähtused:

 • psüühilised protsessid - aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu
 • psüühilised seisundid - ärevus, rahulolu, tähelepanelikkus, hajameelsus, rahulolematus, frustratsioon
 • psüühilised omadused - temperament, võimed, huvid, hoiakud, veendumused, iseloom

 

Psüühika:

 • organismi võime peegeldada keskkonda ja vastavalt sellele muuta oma käitumist.
 • aju omadus peegeldada ümbritsevat tegelikkust.

Psüühika omadused:

 • psüühilised nähtused on mittemateriaalsed
 • psüühilised nähtused on seotud kesknärvisüsteemiga (nt ajutrauma tagajärjel tekivad erinevate psüühiliste protsesside kahjustused sõltuvalt kahjustuse asukohast)
 • psüühika on objektne, tal on objekt. Objekt võib olla sisemine (nt mõtlemine, emotsioonid) ja väline (taju)

Üks ja sama nähtus võib olla üks kord psühholoogiline, teinekord mitte.

Nt nutmine

iDevide ikoon Mõtisklus
Millistel erinevatel põhjustel võib inimene nutta?

Psüühika funktsioonid:

 1. peegeldab välis- ja sisekeskkonda (teavitab organismi).
  TEADVUS - teadlik olemine välise maailma ja iseenda olemasolust, seisunditest ja tegudest.
 2. on käitumise regulaator.
  Automaatne käitumine toimub ilma psüühika abita. Psüühika sekkub siis, kui on tegemist keerulisema tegevusega.
 3. võrdleb erinevaid tunnetusandmeid. Võrdlus tekitab psüühilise protsessi (nt emotsiooni)

 

Eristatakse:

 • rahvapsühholoogia (tava-) - põhineb inimeste isiklikel kogemustel, rahva kogemustel, rahvatarkustel, eelarvamustel jne
  Vanasõnad (käbi ei kuku kännust kaugele; vaga vesi, sügav põhi)
  Horoskoobid
 • teaduslik psühholoogia - põhineb teaduslikel uurimismeetoditel (eksperiment, statistiline analüüs)

 

Kokkuvõtteks

Psühholoogia:

 • kirjeldab psüühikat ja käitumist
 • seletab
 • ennustab
 • muudab

Creative Commonsi litsents
Autori Anu Leuska teos pealkirjaga Arengupsühholoogia on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.