Psühholoogiaharud tänapäeval

Tänapäeva psühholoogias saab eristada teoreetilisi ja rakenduslikke harusid.

1. Teoreetilised harud töötavad välja teooriad ja üldised seaduspärasused.

 • üldpsühholoogia - psüühika ja käitumise üldised seaduspärasused
 • arengupsühholoogia - inimese areng viljastamisest surmani
 • sotsiaalpsühholoogia - inimene suhetes teistega
 • kognitiivne psühholoogia - inimese tunnetuslikud protsessid (taju, mälu, mõtlemine)
 • isiksusepsühholoogia - inimeste psüühilised erinevused (vaimsed võimed, isiksuseomadused, huvid, soolised erinevused)
 • psühhopatoloogia (patopsühholoogia) - psüühilised häired, nende põhjused, kujunemine, vormid
 • pedagoogiline psühholoogia - õppimine
  jm


2. Rakenduslikud harud kasutavad teoreetilisi teadmisi konkreetses praktilises valdkonnas

 • kliiniline psühholoogia - psüühilised häired, psühhoteraapia
 • nõustamispsühholoogia - inimeste toetamine probleemide lahendamisel
  • koolipsühholoogia - õpetajate, õpilaste, lapsevanemate nõustamine kooliga seotud probleemides
  • perepsühholoogia - nõustamine pereprobleemides
   jm
 • organisatsioonipsühholoogia - töökeskkonna kujundamine ja parandamine, personalivalik, personali koolitamine
 • tervisepsühholoogia - vaimse tervise saavutamine, hoidmine (stress)
 • suhtlemispsühholoogia
 • reklaamipsühholoogia
 • muusikapsühholoogia
  jm

Psühholoogia seosed teiste teadustega

 • bioloogia
 • geneetika
 • arstiteadus
 • psühhiaatria
 • sotsioloogia
 • filosoofia
 • statistika
 • pedagoogika
  jm

Creative Commonsi litsents
Autori Anu Leuska teos pealkirjaga Arengupsühholoogia on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.