Täiskasvanuiga

Arengupsühholoogias käsitletakse täiskasvanute puhul palju sotsiaalset arengut. Nt Piaget ja Freud on vaadelnud täiskasvanuiga kui stabiilset perioodi, kus ei toimu järske muutusi.

Kaks peamist lähenemist täiskasvanute arengu uurimisel:

  1. Elukestva arengu uurimine - kuidas psühholoogilised nähtused (nt vaimne võimekus, mälu jm) elu jooksul muutuvad
  2. Elukäigu uurimused - elusündmuste (nt lapsevanemaks saamine, karjäär, pensionile jäämine jm) mõju indiviidile

 

Täiskasvanuea perioodid:

  • Varane e noorem täiskasvanuiga (18-30-ndad)
  • Keskmine täiskasvanuiga (40-50-ndad)
  • Hiline täiskasvanuiga (60-...)

 

Creative Commonsi litsents
Autori Anu Leuska teos pealkirjaga Arengupsühholoogia on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.