Tarbimisobjekt

iDevice ikoon

Tarbimisobjektiks võivad olla kaubad, mis rahuldavad materiaalseid vajadusi (rõivad, toiduained, kütus, elamud jms), või teenused (ilu- ja isiku teenindamine, maniküür, korterite, elamute ja autode remont jm). Objektiks kaasaaegses ühiskonnas võib olla ka info! Peale selle eristatakse veel mitmesuguseid tarbimisliike üksikisikute, perede, sotsiaalsete ja majanduslike huvirühmade ning soo- ja vanuserühmade järgi.

Kogu maailm liigub tarbimisühiskonna poole, kus ergutatakse tarbimist, et luua sel moel inimestele töötamise motivatsiooni, ning kus sotsiaalsete kihtide ja rühmade staatust iseloomustab kaupade ja teenuste tarbimine. Tarbimisühiskonna poole liikumise esimene tunnus on, kui kaubakäibes hakkab tööstuskaupade käive märgatavalt ületama toidukaupade oma. Järgmine ja juba kõrgem aste on, kui kaubakäibes on suur osatähtsus prestiižkaupadel, mis rõhutab neid tarbivate inimeste kõrget sotsiaalset staatust (Mallene 2005).