V taktika- tarneahela juhtimine

iDevice ikoon

Kategooriajuhtimises on olulise tähtsusega see, kuidas liigub kaup tarnijalt jaemüüjani. Seepärast peavad jaemüüjad tegelema tarnevoogude ja tarnekulude tõhustamisega? Omavahel seotud logistikategevused moodustavad tarneahela. Tarneahel ehk logistiline võrgustik on toote või teenuse tarnijalt kliendile liikumisel kasutatud organisatsioonide, inimeste, tehnoloogiate, tegevuste , info ja muude ressursside süsteem.

Tarneahel tarbib rajatiste, sisseseade ja varude kujul ulatuslikult kapitali ning tekitab enamuse ettevõttes müüdavate kaupade omahinnast ja tegevuskuludest. Tarneahel lisab märkimisväärselt väärtust ja määrab lõppkokkuvõttes ettevõtte suutlikkuse rahuldada klientide nõudmisi. Seega on tarneahela tõhus juhtimine enamiku ettevõtete peamine strateegiline väljakutse.

Kõik tarneahela toimimiseks vajalikud tegevused ja nende omavaheline ladus koostöö ja koordineeritus optimaalsete kulude juures moodustavadki logistika objekt. Logistika kolm peamist vastutusala on transport, ladustamine ja varude haldamine, mis on info abil seotu sellisel viisil, et saaks tagada tarneahela majanduslikult tõhusa ja konkurentsivõimelise toimimise.

Tarnehala juhtimine on seotud igasuguste tegevuste juhtimisega, läbi mille suudetakse pakkuda suurimat võimalikku klienditeeninduse taset optimaalsete tarneahela kogukulude ning investeeringute juures.

Logistika on osa paljudest dünaamilistest otsustest:

  • Ühe toote vs suure hulga toodete kohaletoimetamine.
  • Reklaamiplaaniad.
  • Rahvusvaheline kaubaotsing.
  • Pakendi ja vedaja vastavus ootustele ning vajadustele.

Kategooriajuhi tegevus on sageli otseselt või kaudselt seotud logistikaga ning varude planeerimisega selleks, et tagada piisav kaubaga varustatus.

Küsimused, millele jaemüüjad vastuseid otsivad:

  • Kuidas tuua õige toode õigel ajal madalaima hinnaga õige tarbijani?
  • Kuidas kasutada maksimaalselt kõiki olemasolevaid vahendeid: programme, pikendatud tähtaegu, allahindlusi jne.
  • Kuidas teostada tegevuspõhist kulude hindamist ja analüüsida otsuseid?
  • Kuidas kavandada tootjapoolset reklaamitoetust?
  • Kuidas luua tarneahela tulemuskaart ja jälgida tarnijaid objektiivsete mõõdikutega: laovarud, ringlus, teenindustase, õigeaegsed ja optimeeritud kaubaveod, jne.

Creative Commonsi litsents
Autori Liina Maasik teos pealkirjaga Kategooriajuhtimine III on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti litsents.