Kasutatud kirjandus

Tiivel.T. 2009. Viinad peenemad napsid. Kirjastus Hermes.

Fotod on koostaja erakogust. 

Creative Commons License
Viinad by Liina Maasik is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia License.