Lehekülg

Sissejuhatus

10 põhireeglit

Meiliaadress

Kirja koostamine

Manused

Märkused

Kirja saatmine

Vastuskiri

Kirjandusallikad

Enesekontroll

Sissejuhatus

Seoses üha suureneva arvutite kasutuselevõtuga viimastel aastatel on üha olulisemaks suhtluskanaliks kujunenud elektronpost. Nii nagu teisedki suhtlusmeetodid on ka e-posti teel suhtlemine inimeste vaheline, mistõttu kehtivad sealjuures tavasuhtluse viisakus, koolis õpitud kirjatehnika ning kirja kirjutamise etikett, mille kaudu antakse edasi saatja info ja emotsioonid.

 

Lisaks tavasuhtluse reeglitele on elektronposti kasutamisel omad viisakusreeglid, mida nimetatakse meilietiketiks ehk elektronposti kasutamise etiketiks, mis kirjeldab korrektset e-kirjade koostamist ja saatmist.

 

Meilietikett on osa netiketist (Net etiquette) ehk võrgu etiketist, mis käsitleb arvutivõrgus käitumise juhiseid. Eelnimetatud eeskiri koosneb suurest hulgast reeglitest, mis on välja kujunenud aja jooksul.

 

Vastavate käitumisreeglite järgimine annab märku lugupidamisest teiste internetikasutajate vastu.