Turundusmeetmestik e turundusmiks

iDevice ikoon Turundusmeetmestiku olemus

Turundusmeetmestik on meetmete kombinatsioon, mida firma rakendab sihtturu mõjutamiseks. Turundaja on koostisosade miksija, ta kombineerib erinevaid turundusvõtteid, jõudmaks firma jaoks optimaalse lahenduseni.

Aastakümneid tagasi, enne 4 P mudelit tutvustas N. Borden oma kont­septsiooni, mis vajus küll unustusse, kuid mille juurde tasub tagasi pöör­duda, kuna see meenutab mõneti tänapäevaseid käsitlusi. N. Bordeni turundusmiks sisaldab 12 osa, kusjuures 4 P elemente ja enamasti alaosadeks liigendatult.

J. McCarthy tuli välja lihtsa, ühele tähele konstrueeritud ja läbilööva mudeliga, mis valitses aastakümneid turun­dusmaailma, nii teoorias kui praktikas. J. McCarthy 4 P mudel (eestikeelselt 4 T):

1. Toode (product).

2. Hind (price).

3. Turustus (place).

4. Toetus (promotion).