Erinõuetega tegevusalad

Erinõuetega tegevusaladel tegutsevatel ettevõtjatel tuleb kanda oma andmed majandustegevuse registrisse (Loe lisaks http://www.just.ee/17343).

Majandustegevuse registris tuleb registreerida kauba või teenuse müümine ning kaubandustegevuse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine, kaubanduse korraldamine avalikul üritusel). Registreerida tuleb ka väärismetalltoodete valmistamine ning sissevedu ja müük. Loe lisaks: väärismetallid (http://www.mkm.ee/vaarismetalltooted-2/). Registreerimistaotlus esitatakse tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Registreerimistaotluste vormid on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=vormid) kodulehel.


Seega real tegevusaladel on vaja ennast registreerida majandustegevuse registris, sõltumata sellest, kas sellel alal tegutsemiseks litsentsi on vaja või ei. Mõned varem litsentseeritavateks loetud tegevusalad nõuavad nüüd tegevusloa (litsentsi) taotlemise asemel registreerimist majandustegevuse registris või registeeringus märke tegemist. Märke tegemine puudutab eelkõige kauplejaid.

Õiguse müüa, importida ja eksportida alkohoolseid jooke ja tubakatooteid ja müüa, valmistada ja sisse vedada väärismetalltooteid saadakse siis, kui majandustegevuse registris on nende kohta tehtud selline märge.

Lisaks kantakse mõned tegevusload nende väljaandjate poolt registrisse ilma, et ettevõtja peaks midagi ette võtma. Need on toodud litsentseeritavate tegevusalade loetelus (vt järgmine alajaotus).

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.