Ettevõtlus ja ettevõtlikkus

Traditsiooniliselt on inimeste valmisolek ettevõtjana tegutseda Ameerikas oluliselt suurem kui vanas Euroopas keskmiselt.


Kui võrrelda sama näitajat Euroopa vanade ja uute riikidega, siis uutes riikides on ettevõtlusaktiivsus suurem.

Euroopa Komisjon uurib regulaarselt erinevaid ettevõtlusnäitajaid EL riikides, USAs, Islandil ja Norras
Eelmisel aastal (2009) läbiviidud uuringust selgus, et eestlaste soov olla endale tööandjaks on väiksem kui Euroopa Liidu riikides keskmiselt - vaid 40% Eestis küsitletutest vastas, et soovib olla endale tööandjaks

iDevide ikoon Mõtle
Mis on palgatöö eelised? Miks ei minda nii lihtsalt ettevõtlusesse?

 

Võrreldes teiste Euroopa riikidega torkavad Eestis ettevõtlust takistavate teguritena silma:

  • Äriidee puudumine
  • Kehvad finantseerimisvõimalused
  • Teadmiste ja oskuste puudus - Euroopas kõrgeim, 21%

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.