Ettevõtlusega alustamine

Ettevõtlusega alustamist kavandades on abiks erinevad testid, mille tulemusi ei saa samas liiga tõsiselt võtta.

iDevice ikoon Tegevus

HARJUTUS Kas minust saab ettevõtja?

Ettevõtlusega alustamiseks tuleb iseendas ja oma seisukohtades selgust saada. Näiteks vastates kirjalikult järgmistele küsimustele (Mägi 2005: 9)

 • Kui palju on teil võimalik maksta endale töökoha loomise eest?

 • Milliseks riskiks olete valmis?

 • Kas teil on võimalik hankida piisavalt raha, et ettevõtet korralikult käivitada?

Milliseid allikaid saate kasutada?

 • Kas olete valmis ebastabiilsuseks?

 • Kas teie alustamine ettevõtjana mõjutab teie perekonda, ülalpeetavaid?

 • Milline sissetulek on teie jaoks piisav?

 • Kas te teate, milline on nõudlus teie kavandatavate toodete või teenuste järele ja milliseid turustusvõimalusi saate kasutada?

 • Kas olete vajadusel valmis tegema pikki tööpäevi?

 • Kas olete valmis koostööks teiste väikeettevõtjatega, hankijatega, turustajatega?

 • Kas olete valmis tegema rutiinset tööd, suuremas koguses tooteid, mille järele on nõudlust?

 • Kas satute kergesti masendusse või võtate probleeme pigem väljakutsena, mis paneb teid tegutsema?

 • Kuidas te suhtute turundustegevusse ja müügitöösse?

 • Kas teil on piisavalt ametioskusi efektiivseks tegutsemiseks?

 • Kas teil on majandamisoskust ja kas te valdate raamatupidamist?

 • Kas teil on juhtimisoskusi?


Lisaks kaalu erinevaid võimalusi ja vali just see tegevus, mis kõige paremini ühtib sinu huvide, oskuste ja võimalustega.

 

iDevide ikoon Mõtisklus
Leia see, mida hästi tunned ja mis sulle rõõmu valmistab!

Ettevõtjad ei "sünni" ..." pigem nad saavad ettevõtjaks läbi oma kogemuste elus

Professor Albert Shapiro,
Ohio Riiklik Ülikool


Vii läbi eneseanalüüs SWOTi vormis - millised on sinu oskused, teadmised, kogemused ja missuguses valdkonnas soovid tegutseda?
Kas oled valmis võtma ettevõtjana tegutsemise riski?

iDevice ikoon Tegevus

Tugevused

Nõrkused

Võimalused

Ohud


Mõtle lisaks:

1. Kes on võimalikud partnerid ja liitlased?

2. Millises äris sa oled? Kas turismiäris või pakud vaid majutusteenust?

3. Kui palju vajad raha ja millised on reeglid selles äris?

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.