Ettevõtlusvormi valimine

Ettevõtluse vormidest:
 • Tegutsedes oma nimel, on ettevõtja juriidilises keeles füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).
 • Äriseadustikus sätestatud äriühingud erinevad omavahel vajaliku asutamiskapitali suuruse, juhtimisorganite ja ettevõttes osalejate - osanike ja aktsionäride - vastuse määra poolest.

Sõltuvalt sellest, missuguse äritegemise vormi ettevõtja valib, on ta ise või tema ettevõte kohustatud pidama raamatupidamist ja ning esitama iga-aastaselt majandustegevuse aruandeid ja tuludeklaratsiooni, täitmaks kohustusi riigi ees.

Vabakutseliste loovisikute, notarite, kohtutäiturite ja vandetõlkide tegevust ei nimetata ettevõtluseks ja neid endid ettevõtjateks, neile kehtivad nii raamatupidamises ja maksunduses samad reeglid kui FIEle ja nad peavad ennast äriregistris registreerima kui ettevõtjad.

Mingil määral peab iga ettevõtja oma tegevuses midagi kasutama, seega on igal ettevõtjal ettevõte, ükskõik kui suur või pisike see ka ei ole.

Inimene võib üheaegselt olla:

 • Palgatöötaja
 • FIE
 • Vabakutseline loovisik
 • Äriühingu omanik (osanik, aktsionär)
 • Äriühingu juhatuse liige
 • Või teenida tulu väärtpaberite või kinnisvara ostuga

Äriühingutest võib olla ühe inimese omanduses

 • osaühing
 • aktsiaselts

Ühel ettevõtjal - samuti FIEl - võib olla mitu ettevõtet.

Väga pisikest varadekogumit ei ole mõtet hakata erinevateks ettevõteteks jagama isegi siis, kui tehakse mitut erinevat asja. Näiteks kui sama arvutiga tehakse nii graafilist disaini kui kirjutatakse jutte, on neile ette nähtud küll erinev tegevusala nimetus, aga kohtuvaidluse materjale lugedes soovitaks seda siiski pidada üheks.

iDevice ikoon Lisalugemist FIE vs OÜ
FIE võrreldes OÜga:
 • FIEt lihtsam alustada, asutamisega ei kaasne kulusid - pole nõutav algkapitali olemasolu, maksuametis registreerimise toimingud on tasuta, pole vaja koostada ja notariaalselt kinnitada põhikirja ja muid dokumente.
 • Tuleb maksta avansilisi sotsiaalmaksu makseid - kvartalis 4307 krooni.
 • Maksukoormus on suurem võrreldes OÜga - FIE peab maksma teenitud tulult nii tulu- kui sotsiaalmaksu.
 • Raamatupidamine on lihtsam. Kuni käibemaksuga maksustatava käibe tekkimiseni (250 000 krooni) võib FIE pidada kassapõhist raamatupidamist.
 • FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime.
 • FIE vastutab oma kohustuste eest kogu varaga.

OÜ võrreldes FIEga:

 • Osaühingu asutamisel on vajalikud asutamisdokumendid (põhikiri, asutamisotsus jms).
 • Asutamisega kaasnevad kulud (riigilõivud, notaritasud).
 • Osakapitali nõue, st minimaalne osakapitali suurus 40 000 krooni.
 • Kohustuste eest vastutab osaühing (mitte osanik isiklikult).
 • Osaühingul peab olema juhatus.

iDevice ikoon Tegevus
Vali endale sobiv vorm ettevõtluse või mittetulundusalase tegevuse käivitamiseks (abiks järgmised alajaotused: füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, osaühing, aktsialselts, tulundusühistu, täisühing, usaldusühistu).

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.