Ettevõtlusvormid ja MTÜ

Sobiva ettevõtlusvormi valimine

Kui mõtlete ettevõtte asutamisele, tekib tavaliselt kohe paar küsimust:

 • milline ettevõte vastaks ootustele ja ei piiraks soovide elluviimist?
 • kuidas saada soovitud ettevõtte omanikuks võimalikult valutult?

Kui varem oli ajaliselt kiireim variant nö riiulifirma ostmine, siis tänasel päeval on Eesti riik kasutamas digimaailma teenuseid, mille tulemusel on endale nö rätsepatööna firma loomine väga sujuv ja kiire – tekkinud asutamissoovist valmis firmani jõuab üldjuhul 24 tunni jooksul ehk järgmisel tööpäeval.

Valida saab järgnevate variantide vahel:

 • osaühing (OÜ),
 • aktsiaselts (AS),
 • täisühing (TÜ),
 • usaldusühing (UÜ),
 • tulundusühistu (TulÜ),
 • füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ja
 • mittetulundusühistu (MTÜ).

Esimesed kaks, OÜ ja AS, on enamlevinud tüübid, eelkõige paindlike võimaluste poolest ning ka varalise vastutuse piiratuse tõttu. Neist OÜ-d eelistab peamine osa ettevõtjatest (vt tabel 3), suurimaks põhjuseks väiksem stardikapitali nõue (minimaalne algkapital 10x väiksem, kui AS-il).

Tabel 3. Äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register maakonniti (www.just.ee)

Arv Eestis AS TuÜ Euroopa äriühing (Societas Europaea) FIE Välismaa äriühingu filiaal

Seisuga

01.05.08

5526

89348

640

398

820

3

18517

475

Järgnevalt leiate kokkuvõtlikku infot äriühinguliikide osas, sh näpunäiteid ettevõtte tüübi valikul, samuti asutamise võimalikult sujuvaks kulgemiseks. Tekstist leiate ka viiteid seadustele jm allikatele, kus peitub detailsem informatsioon.

Vastavalt Äriseadustikule (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278874) on ettevõtjaks füüsiline isik, kellele kaupade ja teenuste müük on püsivaks tegevuseks ja seaduses sätestatud äriühing. Kõik äriühingud kantakse äriregistrisse, äriregistrisse kantakse ka füüsilisest isikust ettevõtja, kui ta seda soovib või kui ta on käibemaksukohuslasena registreeritud Maksuametis. Käibemaksukohuslased on ettevõtted, kelle aastakäive ületab 250 000 krooni ja sellele lisaks omal soovil ka väiksema käibega ettevõtted.

Allpool võimalikud valikud ettevõtte tüübi alusel koos lühidefinitsiooniga:

 • Füüsilisest Isikust Ettevõtja (FIE) - füüsiline isik, kellele kaupade ja teenuste müük on püsivaks tegevuseks. Loe täpsemalt siit
 • Osaühing (OÜ) - äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osakapital peab olema vähemalt 40 000 krooni. Osaühingu võib asutada üks või mitu isikut. Loe täpsemalt siit
 • Aktsiaselts (AS) - äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Aktsiakapital peab olema vähemalt 400 000 krooni. Loe täpsemalt siit
 • Täisühing (TÜ) - äriühing, milles kaks või enam osanikku tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga. Loe täpsemalt siit
 • Usaldusühing (UÜ) - äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all ja vähemalt üks neist isikutest (täisosanik) vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt üks neist isikutest (usaldusosanik) vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses. Loe täpsemalt siit
 • Tulundusühistu - (tegevust reguleerib Tulundusühistuseadus) on kolme või enama liikmega ühendus, mille eesmärgiks on liikmete ühise tegevusega nende maja-pidamise või muu tegevuse toetamine teenuste osutamise teel ja tulu saamine. Loe täpsemalt siit


BDA Consulting,

(http://www.aktiva.ee/13751/Millele_moelda_ettevotlusvormi_valimisel_.html?Session=42c09cb876f57c4bfc0027f91ab9aae1)

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.