Ettevõtte asutamine

Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu toimub kõikide FIE või äriühingu asutamisega seotud toimingute tegemine (ärinime kontrollimine, põhikirja kinnitamine, osakapitali sissemakse tegemine, riigilõivu tasumine jne).

Osakapitali sissemakse tegemiseks avatakse (sama portaali kaudu) e-Stardikonto Swedbankis või tehakse kanne kohtu deposiitkontole. Kohtu deposiitkonto on vahekonto, millelt peale äriühingu registrisse kandmist saab taotleda sissemakse ülekandmist äriühingu kontole, mille ettevõtja on avanud sobivas pangas. Vaata lisaks: ettevõtte asutamise demo


Kiirmenetluse korras saab luua osaühingut, täisühingut, usaldusühingut ning registreerida füüsilisest isikust ettevõtjat. Avaldus vaadatakse läbi paari tunni jooksul. Kiirmenetluse korras saab ka osa-, täis- ja usaldusühingu, tulundusühistu ning füüsilisest isikust ettevõtja registriandmeid muuta. Loe lisaks: ettevõtte elektrooniline asutamine (https://ettevotjaportaal.rik.ee/Demod/ev_asutamine_est/ev.html)

1. Firma registreerimine ja stardikonto avamine e-äriregistris (https://ettevotjaportaal.rik.ee)

1) kiirmenetlusega - 2 päeva ja 0,5 tundi internetis

  • ID kaart asendab internetis notarit, kaardi sertifikaat peab kehtima, arvutisse peab olema installeeritud DigiDoc tarkvara.
  • Esimesel päeval juriidilised toimingud, sh firma põhikirja kinnitamine e-äriregistri kaudu
  • 40 000 krooni kanda Swedbanki või SEB Panga stardikontole (OÜ) ja 2900 krooni riigilõiv Äriregistrisse kandmise eest, panga ülekandelimiit peab olema suurem kui 42 900 kroni
  • Teisel päeval Äriregistrist vastus

2) tavamenetlusega - 6 päeva ja 0,5 tundi internetis, läheb maksma 2200 krooni


2. Asutamine notari juures

  • Notari tasud
  • Riigilõivu tasumine 2200 krooni ja arve avamine pangas
  • Kokku umbes sama summa (2900 krooni) kui asutamisel internetis
  • Viru Maakohtu registriosakond http://www.rik.ee/32196 - (tööpiirkonda kuuluvad Ida- ja Lääne-Virumaa)

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.