Ettevõtte ost-müük

Üks võimalus ettevõtlusega alustada
 • MBO (Management Buy Out) tüüpi tehingud Fontese ost Tõnis Arrolt 2006; Elcoteq Wärtsilla kontsernilt 1991
 • MEBO (Management and Employee Buy Out) ostjateks juhtide kõrval ka teised töötajad: konsultatsiooni- ja audiitorfirmad

Meenuta! Privatiseerimine Eestis 80-90-ndatel


Omanikud müüvad

 • Vanusest, tervislikest põhjustest, väsimusest sõltuvalt
 • Soovitakse ettevõtte rajamise ja ülesehitmisega seotud väärtus realiseerida
 • Ettevõte kipub konkurentsile alla jääma ja tema olukorra parandamiseks ei jätku oskusi või ressursse (kliendibaas, turgudel sisenemine)
 • Omaniku äritegevus on olnud killustatud, soovitakse keskenduda põhitegevusele
 • Mõjukas konkurent on teinud ostupakkumise (Videoplanet Sanoma WSOYle)
 • Ei müüda kogu ettevõtet, vaid teatud osalus müügi kaudu soovitakse kaasata investoreid

NB! Sageli rajatakse ettevõte sooviga mõne aasta pärast müüa

Ostja eesmärgid:

 • Uude geograafilisse piirkonda sisenemine
 • Pankade minek välisturgudele
 • Ettevõtte tegevuse diversifitseerimine, st uutesse tegevusavaldkondadesse sisenemine
 • Turuosa suurendamine
 • Klientide, töötajate, toodete ja/või teenuste ülevõtmine

NB! Mõnel tegevusalal takistuseks kvoodid

Tabel 5. Plussid ja miinused ettevõtte ostu-müügi korral

Ettevõtte väärtuse hindamine

 • Teenitavad kasumid ettevõtte väärtuse hindamise alusena
  Rusikareegel: aastakasum korrutada viiega
 • Ettevõtte vara tema väärtuse hindamise alusena
  Ettevõtte bilansiline väärtus: koguvarast lahutame kohustused, järgi omakapitali väärtus. Kui mõne vara turuhind erineb bilansilisest?

Täiendavaid kaalutusi:

 • Kombineerimine, st hinnatakse ettevõtte väärtuseks tema bilansiline väärtus, pluss 3-5 kordne kasum
 • Erinevatel majandussektoritel erinevad kasvuväljavaated (börsiettevõtted)
 • VKE riskantsemad, investeeringud vähem likviidsed
 • Majanduse üldolukord, intressitasemed jms

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.